Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Biològiques Logo del portal

El Treball fi de màster consisteix en la realització d’una memòria o projecte sota la supervisió d’un tutor o tutora en el que es posen de manifest els coneixements i les competències adquirides per l' estudiant al llarg de la titulació (article 12.1 del “Reglament d'estudis oficials de postgrau a la Universitat de València”, ACGUV 199/2017).

El calendari de períodes de defensa per a tots els màsters que gestiona el centre és el següent:

CURS 2022-23

Convocatòria

Període de lectura:

Presentació sol·licitud de defensa i avaluació

Nota final (lliurament actes)

 

Primera

octubre-novembre

Fins el 6-11-22

21/11/22

desembre-gener

Fins el 8-01-23

23/01/23

febrer-març

Fins el 5-03-23

27/03/23

abril-maig

Fins el 7-05-23

22/05/23

juny-juliol

Fins el 2-07-23

21/07/23

Segona

Setembre 2023

Fins el 3-09-23

15/09/23

 

La sol·licitud de defensa es realitza a través de l'ENTREU. Cal pujar, juntament al TFM en format pdf, la sol·licitud de defensa del TFM signada i escanejada com a primera pàgina del document.

En el cas de que el treball es realitze en una entitat diferent de la Universitat de València (una altra institució o empresa) cal omplir aquest formulari i enviar-lo per correu electrònic a biotramits@uv.es  perquè es tramite el corresponent contracte a l' ADEIT.

 La composició dels tribunals encarregats de calificar els TFM durant el curs 2022-23

- M. U. en Aqüicultura

- M. U. en Aproximacions Moleculars en Ciències de la Salut

- M. U. en Biodiversitat, Conservació i Evolució

- M. U. en Contaminació,Toxicologia i Sanitat Ambientals

- M. U. en Investigació en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica

- M. U. en Neurociències Bàsiques i Aplicades

- M.U. en Paleontologia Aplicada

- M. U. en Investigació i Desenvolupament en Biotecnologia i Biomedicina

- M.U. en Virologia