Universitat de Valènciacàtedres institucionals Logo del portal

Font: Observatori "Excellentia Ex Cathedra" de l'Oficina de Polítiques per a l'Excel·lència de la Universitat de València, dades recollides de les webs institucionals de l'1 al 15 d'octubre de 2018. Si les persones responsables de càtedres de les universitats volen fer alguna sugerència o revisió, escriguen un correo a uvcatedres@uv.es