càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

cliente misterioso

 

 1. Denominació de la proposta
 2. Àmbit d'actuació
 3. Entitat
 4. Categoria de participació
 5. Descripció
 6. Resum i destinataris
 7. Període d'execució i caràcter del projecte
 8. Finançament
 9. Informació addicional

 

 

 

1. Denominació de la proposta

 • ​Universitaris i comerç: client misteriós.

2. Àmbit d'actuació

 • Local.

3. Entitat

4. Categoria de participació

 • Bones pràctiques en el desenvolupament d'activitats acadèmiques.

5. Descripció

 • Visita a comerços per part dels alumnes per tal d'observar i analitzar el comportament de venda dels comerciants. Posteriorment es realitza un informe sobre l'experiència i un vídeo d'exemple de venda excel·lent.

6. Resum i Destinataris

 • L'activitat ‘client misteriós’ permet apropar als alumnes de la universitat als comerços per tal d'avaluar de forma crítica la tècnica de venda que s'utilitza. Amb aquest objectiu, es fa per parelles que visiten dos comerços cadascuna intercanviant-se el paper client/observador, després s'avaluen diferents aspectes sobre l'atenció de la venda omplint una enquesta i redactant un informe. Finalment, els alumnes (les mateixes parelles) graven un vídeo d'una venda excel·lent on apliquen el que han aprés, el qual s'exposa en classe per a l'anàlisi conjunta de la pràctica. Tots els resultats del client misteriós es queden en la Càtedra per a la seua posterior anàlisi i publicació de manuals de venda.

7. Període d'execució i caràcter del projecte

 

Programa Activitat Projecte
 

 

8. Finançament

 

Fons Propis Fons Externs Altres
 

 

 

9. Informació addicional

 

Solució a un problema (20%)

 • Amb aquesta pràctica s'aconsegueix portar als alumnes al món real per tal d'analitzar de primera mà les tècniques de venda que es realitzen. D'aquesta manera s'aconsegueix un major interés cap a l'activitat comercial en ser una participació directa, a més de desenvolupar el seu pensament crític i veure en la pràctica allò que han estudiat en la teoria. Pel que fa als comerços, amb aquesta pràctica es pretén analitzar allò que es realitza per tal de millorar les seues tècniques de venda i permetre la continuïtat de la seua tasca.

Resultats reeixits (20%)

 • Mitjançant aquesta activitat, els alumnes aconsegueixen evolucionar en el seu pensament crític i entendre de manera pràctica el procés de venda. A més, en general totes les vendes representades pels alumnes al final de l'activitat són de molt bona qualitat i permeten veure de forma senzilla i amena allò que aprenen. Per la seua banda, els comerciants es beneficien dels resultats de la pràctica a l'obtenir un feedback sobre què s'ha i no s'ha de fer en la venda, gràcies als manuals que es realitzen posteriorment. Els recursos emprats per a aquesta pràctica són escassos en relació amb els resultats d'aprenentatge que s'obtenen, perquè només es requereix una manera de gravar les vendes.

Innovació (10%)

 • Aquesta pràctica, a més de permetre l'aprenentatge dels alumnes, pot ser una font de noves tendències i descobrir noves línies de treball. Tant els alumnes com els comerciants poden aportar novetats i generar noves idees aplicables.

Sostenibilitat (20%)

 • Aquesta pràctica porta realitzant-se durant diversos anys consecutius i sempre ha permés un elevat aprenentatge per als alumnes i per a la càtedra. Per això, s'estima que continuarà en el futur donat el seu baix cost i el seu alt rendiment.

Replicabilitat (20%)

 • És una activitat fàcilment adaptable a altres càtedres per l'interés que té tant per als alumnes com per a la societat en el seu conjunt. L'estudi de processos es pot adaptar a qualsevol tipus d'activitat, de manera que es puguen analitzar i millorar contínuament.

Sistema d'Avaluació (10%)

 • Existeixen diferents etapes d'avaluació d'aquesta activitat: les enquestes que realitzen els estudiants sobre la venda del comerciant; l'avaluació conjunta que es fa el dia de la presentació dels vídeos sobre venda excel·lent dels alumnes, on tots participen donant la seua opinió; i l'avaluació de l'activitat per part dels professors en tractar-se d'un treball acadèmic. D'aquesta forma s'avaluen diferents aspectes per part de distintes persones, obtenint una visió completa dels resultats. A més, cada any es va millorant l'activitat a la vista del que s'obté.