càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

 

 1. Denominació de la proposta
 2. Àmbit d'actuació
 3. Entitat
 4. Categoria de participació
 5. Descripció
 6. Resum i destinataris
 7. Període d'execució i caràcter del projecte
 8. Finançament
 9. Informació addicional

 

 

 

1. Denominació de la proposta

 • ​Publicacions com a mitjà de difusió i divulgació.

2. Àmbit d'actuació

 • Internacional.

3. Entitat

4. Categoria de participació

 • Bones pràctiques en el desenvolupament d'activitats de divulgació i difusió cultural, acadèmica, científica i tecnològica.

5. Descripció

 • Des de la Càtedra Banco Santander per a la col·laboració en les noves tecnologies en la formació universitària de la Universidad de Zaragoza es recolzen publicacions que sorgeixen tant des de les activitats pròpies, com des d'aquelles externes que es consideren d'interès i que poden aportar valor per a la consecució dels objectius perseguits des de la càtedra. Les publicacions es realitzen en format paper o en format digital, i abasten tant llibres com capítols de llibres o tutorials. Dins del lloc web propi de la càtedra es manté un apartat específic per a aquesta activitat, des d'on es pot accedir a la informació més rellevant de cada publicació, publicant-se completament en obert aquelles que pels seus drets d'autor ho permeten. L'objectiu final és el de divulgar i difondre resultats d'interès en l'àmbit d'actuació de la càtedra, no solament a nivell local sinó també nacional i fins i tot internacional.

6. Resum i Destinataris

 • Els destinataris d'aquesta divulgació i difusió de resultats són tots els professors universitaris interessats en els processos d'aprenentatge recolzats en tecnologies. El fet d'estar allotjat en un lloc web li confereix un caràcter eminentment internacional. Aquestes publicacions es classifiquen en llibres, capítols de llibre i tutorials. La majoria dels llibres es publiquen dins de la col·lecció innova.unizar que dirigeix el Vicerrectorado de Política Académica de la Universidad de Zaragoza, sota el segell editorial de Prensas Universitarias de Zaragoza (que li confereix un segell de qualitat acreditat) i està destinada a albergar publicacions en el marc de la innovació docent com un lloc de trobada entre la recerca educativa, les tecnologies i la qualitat per a la docència. L'objectiu és facilitar la difusió d'experiències, bones pràctiques, estudis especialitzats, tant en format de manuals tècnics com d'assaigs, monografies o uns altres, que permeten l'estudi i la reflexió o reflectisquen un debat, fins i tot interdisciplinari, amb la finalitat de la millora contínua de la docència. Els capítols de llibre es localitzen en publicacions realitzades fora de la nostra universitat, on es reflecteixen algunes experiències recolzades des de la càtedra dins del seu àmbit d'actuació. Els tutorials es publiquen dins de la i-COL·LECCIÓ innova.unizar, publicació online amb ISSN 2174-5692. El llistat d'aquestes publicacions es troba allotjat en el lloc web de la càtedra i el seu objectiu de divulgar i difondre resultats d'interès en l'àmbit d'actuació de la càtedra, no solament a nivell local sinó també nacional i fins i tot internacional. Fins avui es quanta amb 24 publicacions, entre llibres, capítols de llibre i tutorials.

7. Període d'execució i caràcter del projecte

 

Programa Activitat Projecte

 

   

 

8. Finançament

 

Fons Propis Fons Externs Altres
 

 

   

 

9. Informació addicional

 

Nom Descripció Tipus de Recurs
Informació sobre la Càtedra WEB
Col·laboracions Llistat de col·laboracions WEB

 

Solució a un problema (20%)

 • La divulgació i difusió de resultats producte de la recerca, innovació o experiències és fonamental per a transmetre aqueix coneixement i que tinga una utilitat real, sent fonamental perquè puguen ser replicades per altres professors universitaris. Des d'aquesta càtedra ens preocupa que el treball contrastat d'altres companys en la seua labor docent amb ús de TIC no caiga en l'oblit i siga conegut i aprofitat per altres col·legues. Per això, la divulgació i difusió d'aquestes activitats és fonamental perquè perduren i siguen transmeses. Una possibilitat per a aconseguir aquest objectiu és recolzar les publicacions en diferents formats, tant en el paper tradicional com en els nous formats digitals. Perquè tinguen repercussió, la informació d'aquestes publicacions haurà d'estar accessible en qualsevol moment i lloc, per la qual cosa el seu accés a través d'un espai web és una necessitat que creiem que aquesta activitat ajuda a cobrir.

Resultats reeixits (20%)

 • Són 24 les publicacions allotjades en l'espai web de la càtedra fins al dia de hui. D'elles, catorze corresponen a llibres, dos a capítols de llibre i vuit a tutorials. Sempre que els drets d'autor ho han permès, s'han deixat les publicacions completes en obert, complint la legislació vigent. En aquelles en què no ha sigut possible, s'ha inclòs tota la informació pública possible per a la seua comprensió.

Innovació (10%)

 • Òbviament, la possibilitat de poder acudir a un lloc web on poder consultar publicacions de referència en l'ús de TIC en la docència universitària té una gran repercussió en el professorat universitari, perquè li permet fàcilment accedir a una informació útil per complir la seua tasca docent.

Sostenibilitat (20%)

 • La gestió d'aquestes publicacions està mantinguda completament per personal i fons propis de la Càtedra Banco Santander, per tant la seua sostenibilitat està garantida al cent per cent.

Replicabilitat (20%)

 • La realització de publicacions per a la seua difusió i divulgació, en qualsevol altre àmbit diferent del que ens ocupa, és totalment transferible a l'activitat desenvolupada per altres càtedres, perquè no se circumscriu a una temàtica concreta, sent extrapolable a qualsevol àmbit en què es desenvolupe el seu treball.

Sistema d'Avaluació (10%)

 • La utilitat d'aquestes publicacions es veu reflectida en les visites a l'espai web, així com en l'interès mostrat per diverses institucions universitàries d'Espanya, i fins i tot alguna de Llatinoamèrica, a aconseguir alguna d'aquestes publicacions.