càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

girona 100

 

 1. Denominació de la proposta
 2. Àmbit d'actuació
 3. Entitat
 4. Categoria de participació
 5. Descripció
 6. Resum i destinataris
 7. Període d'execució i caràcter del projecte
 8. Finançament
 9. Informació addicional

 

 

 

1. Denominació de la proposta

 • ​Girona 100, SA.

2. Àmbit d'actuació

 • Local.

3. Entitat

4. Categoria de participació

 • Bones pràctiques en el desenvolupament d'activitats d'investigació i innovació

5. Descripció

 • Estudi anual (8 edicions) de les 100 empreses de major grandària de la província de Girona, basada en dades de diferent naturalesa i font, atenent especialment a la dimensió de si són empreses familiars o no. L'estudi pretén ser un índex del pols empresarial de la província.

6. Resum i Destinataris

 • Des de l'any 2010 la Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar de la Universitat de Girona realitza, juntament amb la firma KPMG, un estudi anual (que en 2018 compleix la seua novena edició) de les 100 empreses de major volum de facturació de la província de Girona, estudi que es denomina “Girona 100, SA”. Aquest estudi està compost per tres parts. En primer lloc, un estudi macroeconòmic que caracteritza el context econòmic de l'activitat de les empreses en el seu entorn local, nacional i internacional. En segon lloc, l'anàlisi econòmica i financera dels balanços i comptes de resultats de les 100 empreses que componen l'índex de l'any en estudi. I en tercer lloc, un estudi basant-se en enquestes o grups de discussió sobre les causes dels resultats obtinguts i les perspectives empresarials més actuals. La realització de l'informe Girona 100 SA implica un treball coordinat entre un equip d'investigadors vinculat a la Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar de la Universitat de Girona i un equip de la firma KPMG.
  -Destinataris (públic): empreses, organitzacions empresarials i sector públic
  -Destinataris (replicabilitat): càtedres d'empresa o de temàtica econòmica

7. Període d'execució i caràcter del projecte

 

Programa Activitat Projecte

 

 

 

 

8. Finançament

 

Fons Propis Fons Externs Altres

  Col·laboració del departament de recursos humans de les empreses col·laboradores

 

9. Informació addicional

 

Nom Descripció Tipus de recurs
Girona 100, SA Anàlisi dels comptes de 2015 i projecció macroeconòmica i empresarial 2017 PDF

 

Solució a un problema (20%)

 • Amb Girona 100, SA s'ha pogut realitzar un mesurament de la situació empresarial en la província de Girona al llarg del temps, el que ha sigut especialment interessant durant el període de crisi econòmica, perquè l'estudi s'inicià amb dades precedents a la crisi. Addicionalment, l'estudi identifica les empreses que són familiars dins de l'índex i considera aquesta dimensió com un dels eixos principals d'anàlisi. Aquesta dimensió és d'especial interés perquè la classificació com a empresa familiar no sempre està disponible i és un dels valors originals de Girona 100, SA. L'estudi proporciona informació interessant per a conéixer el pols empresarial. Els grups que més interés tenen en l'estudi són la Cambra de Comerç de Girona, que col·labora indirectament en l'estudi, altres associacions empresarials i les mateixes empreses. El sector públic també ha demostrat interés pels resultats i la premsa ho comunica a escala local i autonòmica, principalment.

Resultats reeixits (20%)

 • La col·laboració entre la nostra Càtedra i la firma KPMG ha produït ja vuit edicions, i aquest any es realitza la novena. L'índex s'ha convertit en una cita anual d'empresaris i directors financers d'empreses que assisteixen a l'acte de presentació i esperen els resultats. A l'acte acudeixen també autoritats acadèmiques i representants polítics de Girona. Els recursos utilitzats són principalment recursos humans vinculats a la Càtedra i personal de la firma KPMG. Un impacte important de Girona 100, SA és que ha servit per a situar a la Càtedra Cambra de l'Empresa Familiar de Girona en el centre de l'àmbit empresarial i li permet ser un referent anual del pols empresarial de la província.

Innovació (10%)

 • L'estudi Girona 100, SA ha sigut un estudi de tipus innovador en Espanya, i de fet fa dues edicions que una empresa consultora ha realitzat una certa imitació (només en l'anàlisi dels principals indicadors dels comptes anuals), però no és capaç de realitzar l'anàlisi des del punt de vista familiar, sectorial, macroeconòmic i tan extens com el que realitza Girona 100, SA. L'estudi, per la seua part, ha anat evolucionant donant més importància a la part de dades més actual, incorporant les enquestes directes a empreses i una major anàlisi de l'evolució temporal de l'índex.

Sostenibilitat (20%)

 • La realització de 8 edicions il·lustra la sostenibilitat del projecte, que a més es realitza amb recursos humans propis de les dues parts col·laboradores, la Càtedra i la firma KPMG. La major part de la comunicació i difusió de l'estudi es realitza de forma digital.

Replicabilitat (20%)

 • El potencial de transferència de la bona pràctica és ampli perquè els elements necessaris es basen en la col·laboració entre una càtedra i una empresa auditora o consultora com KPMG, que desitja realitzar una cooperació amb la universitat per al benefici comú i per a la utilitat de l'entorn. Per la temàtica, aquest estudi podria replicar-se en càtedres d'empresa familiar o d'altres temàtiques empresarials i econòmiques. Donat que les càtedres solen tenir un àmbit de referència territorial, associat a l'àmbit de la seua universitat, cada càtedra pot definir el seu àmbit provincial, comarcal o inclús més regional.

Sistema d'Avaluació (10%)

 • La realització de l'estudi es monitora en comparació d'una edició amb l'anterior, i després de la presentació pública de l'estudi es realitza una reunió de seguiment entre els responsables de l'estudi per part de la Càtedra i de la firma KPMG, on s'avaluen continguts, termini, assistència a l'acte i impacte en premsa, principalment.