càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

mejorar competitividad

 

 1. Denominació de la proposta
 2. Àmbit d'actuació
 3. Entitat
 4. Categoria de participació
 5. Descripció
 6. Resum i destinataris
 7. Període d'execució i caràcter del projecte
 8. Finançament
 9. Informació addicional

 

 

 

1. Denominació de la proposta

 • ​Investigar per a millorar la competitivitat comercial.

2. Àmbit d'actuació

 • Internacional.

3. Entitat

4. Categoria de participació

 • Bones pràctiques en el desenvolupament d'activitats d'investigació i innovació

5. Descripció

 • Diferents tasques d'investigació que condueixen a identificar les claus que permeten innovar i reforçar la competitivitat de la tenda física en el nou entorn omnicanal.

6. Resum i Destinataris

 • La investigació constitueix un eix essencial de la Càtedra. L'objecte d'estudi és el comerç al detall de Logronyo i els seus clients, i la finalitat és millorar la competitivitat del comerç local. Amb aquesta intenció es compta amb diverses línies d'investigació obertes: innovació en màrqueting de comerç, estudi de la comunicació des de diferents punts de vista, estudi del comportament omnicanal del nou client 3.0 i turisme de compres. Tots els resultats d'investigació es fan arribar als comerços per tal que milloren en la seua tasca.

7. Període d'execució i caràcter del projecte

 

Programa Activitat Projecte

 

 

 

 

8. Finançament

 

Fons Propis Fons Externs Altres
 

 

 

9. Informació addicional

 

Solució a un problema (20%)

 • Davant la forta disminució de comerços al detall en la capital riojana sorgeix la necessitat d'investigar i estudiar l'estat actual de la situació per tal d'identificar possibles solucions i tendències. I d'aquesta manera aportar als comerciants les eines amb les quals puguen continuar i millorar els seus resultats.

Resultats reeixits (20%)

 • S'ha obtingut la tesi doctoral amb menció internacional titulada “Anàlisi de la innovació en màrqueting en el sector del comerç en Espanya” defensada en 2017 i qualificada amb excel·lent cum laude per unanimitat. A més, s'han publicat articles en revistes amb alt impacte i reconeixement.

Innovació (10%)

 • La investigació de la Càtedra permet estudiar la situació comercial actual, això suposa l'aparició de noves inquietuds que seguir investigant i noves formes de millorar el seu estudi. Tot això amb la millora contínua de l'estil de treball general de la institució.

Sostenibilitat (20%)

 • Aquesta pràctica porta realitzant-se durant diversos anys consecutius i és crucial per a la transferència de coneixements a la societat en general. A més de ser un dels pilars de la Càtedra, cada any s'amplien les línies d'investigació estudiades, sent l'última el turisme de compres. Per això, s'estima que continuarà en el futur.

Replicabilitat (20%)

 • És una activitat fàcilment adaptable a altres càtedres perquè consta en la investigació d'una realitat de l'entorn com és el cas del comerç al detall de la ciutat.

Sistema d'Avaluació (10%)

 • L'avaluació emprada consisteix a observar la repercussió que tenen les publicacions i els resultats d'investigació en la societat i el món acadèmic. Per exemple, la tesi defensada ha obtingut la màxima puntuació i s'ha obtingut multitud de visites, descàrregues i cites dels articles publicats. Amb això s'estima que l'activitat de la Càtedra és de gran valor per a la societat.