càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

Convocatòria 2022 Càtedres ENIA

 

Publicada la convocatòria d'ajudes per a la creació de càtedres universitat-empresa adreçades a la investigació i desenvolupament de la intel·ligència artificial. Termini: 02/02/2023 - 02/03/2023

I. Objecte

Potenciar la creació de càtedres universitat-empresa específicament en l'àmbit de la intel·ligència artificial.

Fomentar les tasques d'investigació, formació, divulgació i col·laboració publico-privada en el marc de les càtedres, facilitant així l'ampliació de la oferta d'estudis superiors en IA, la transferència de resultats de recerca al teixit productiu i a la generació d'una massa crítica de professionals en l'àmbit.

II. Beneficiaris

Universitats, públiques i privades, espanyoles. Cal formalitzar un conveni entre la universitat i el sector productiu.

III. Característiques

Un únic projecte per Universitat espanyola. S’ha de triar un subprograma.

Subprogrames:

  • Creació de noves càtedres en IA àmbit nacional.
  • Creació de càtedres internacionals en IA. Cal que es presente amb, almenys, una universitat o empresa estrangera de renom.

Termini:

1era fase, des de la presentació de la sol·licitud fins 31.12.2025 (subvenció PRTR).

2ona fase, almenys de l'01.01.2026 al 31.12.2026, la càtedra es finançarà amb fons propis de la càtedra, de com a mínim 1/3 de l'ajut rebut.

Dotació: màx. 900.000€ càtedra nacional i 1,2M€ càtedra internacional.

Participació del sector productiu:

haurà d'aportar com a mínim el 25% de l'import total del projecte. Abans del 31.12.2025 cal que presente una garantia per valor del 8% de l'ajut.

Actuacions subvencionables (punt 3er de la convocatòria):

  • activitats de formació: desenvolupament de programes de grau, postgrau, TFG, TFM, conferències i seminaris, incentivació de la cooperació educativa, col·laboració en els plans de formació empresa/institució.
  • activitats d'investigació, fonamental i industrial, i desenvolupament experimental: desenvolupament de línies de recerca, realització de treballs d'investigació (incloent tesis doctorals), promoció de trobades amb experts del tema, cooperació per a aconseguir projectes de recerca.
  • activitats de divulgació, cooperació publico-privada i transferència del coneixement: realització de jornades i publicacions de divulgació del coneixement, col·laboració en la promoció d'esdeveniments tècnics i científics, desenvolupament de patents, activitats en el marc de grups d'estandardització o grups de treball d'institucions rellevants.

Àmbits temàtics: aeronàutica i aeroespacial, agricultura, economia de la dada, tecnologies del llenguatge, robòtica, algoritmes verds, dret, IA responsable i ètica, geopolítica, música i arts, desenvolupament sostenible, sector públic, ciències de la salut i repte demogràfic.

Pressupost convocatòria: 16M€ per finançar màxim 2 càtedres per a cada àrea temàtica.

Us recomanem llegiu els criteris d'avaluació de cada subprograma (punt 16é de la convocatòria i annex I)

IV. Finançament

Costos marginals per a les universitats públiques.

Conceptes elegibles (veure art. 18 bases reguladores, punt cinqué de l'annex I i annex II de la convocatòria): els habituals d'un projecte d’investigació (personal de nova contractació (hores i cost/hora) per al desenvolupament del pla d'actuacions; inventariable, fungible, programes informàtics, drets de propietat industrial i intel·lectual, assistència tècnica i assessorament, publicació i difusió de resultats, formació, organització i assistència a congressos, serveis centrals de l'entitat, mobilitat (viatges, visats, assegurances, allotjament i manutenció), subcontractació (màx 50% de l'ajut), informe auditor (màx 1,5% del pressupost total), costos indirectes (fins al 15% despesa de personal).

Tot i no ser finançables caldrà declarar també les hores de personal propi.

V. Presentació de sol·licituds

Termini: 02/02/2023 - 02/03/2023

Què: formulari on-line, pla d'actuacions, pla de sostenibilitat, conveni administratiu de la creació de la càtedra signat.

Qui i com: ho presenta el responsable legal de la Universitat a través de la web de la convocatòria.

La UV només pot presentar una sol·licitud de càtedra i per tant triarà entre les proposades o plantejarà una proposta d'integració si fora possible.

Per favor, en cas de mostrar interès envieu un e-mail a uvcatedres@uv.es.

Detall de la convocatòria al document de les bases.

Ja està habilitada la web de la convocatòria.

Preguntes freqüents