càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

La Càtedra EMC publica el seu primer article de recerca relacionat amb la caracterització de components de filtrat de soroll electromagnètic de baixa freqüència

  • 26 de gener de 2018
Image de la noticia

Els components estudiats en aquesta recerca es denominen ferrites de cable i són utilitzats en la majoria de cables de comunicació, com per exemple en cables de video HDMI i VGA. També poden trobar-se en la majoria de cables d'alimentació d'equips portàtils, ja que la seua funció és evitar interferències electromagnètiques o danys causats per aquestes en els dispositius electrònics.

L'article publicat posseeix per títol Characterization of Different Cable Ferrite Materials to Reduce the Electromagnetic Noise in the 2-150 kHz Frequency Range ha sigut publicat en la revista Materials que es troba indexada en el Journal Citation Reports (JCR).


Aquesta publicació reflecteix el treball realitzat durant els últims mesos tant pels Professors i Investigadors del Grup de Recerca de Disseny de Sistemes Digitals i de Comunicacions del Departament d'Enginyeria Electrònica de la Universitat de València, com pels Enginyers de l'empresa Würth Elektronik. 

D'aquesta manera, es manifesta un dels principals pilars de la Càtedra EMC, dirigida pel Professor José Torres, com és la Recerca, ja que tant des de la Universitat com des de Würth Elektronik es pretén apostar per la caracterització i estudi de noves solucions destinades al filtrat de soroll electromagnètic.

Els resultats publicats se centren en la caracterització de ferrites de cable en el rang de freqüències de 2-150 kHz. Aquest espectre és cada vegada més important a causa que és emprat per un gran nombre de dispositius electrònics dels quals destaquen els destinats a convertir la xarxa elèctrica tradicional en intel·ligent (Smart Grid). 

Aquesta problemàtica s'està reflectint en els dispositius que empren comunicació PLC a través de la xarxa elèctrica (Power Line Communication) per a transmetre informació des de les llars i indústries a les subcentrals i centrals. 

D'aquesta manera, s'ha realitzat la caracterització d'un nou material de filtrat basat en Nanocristal·lí per a determinar la seua idoneïtat i s'ha comparat amb els materials més emprats en la fabricació de ferrites de cable com són el MnZn i NiZn. 

Els resultats obtinguts mostren la gran capacitat d'atenuació d'aquesta nova solució de filtrat d'interferències electromagnètiques (EMI) pel que fa a les tradicionals i deixa oberta una línia de recerca en la qual s'analitze el rendiment d'aquest material a freqüències més elevades.

Atès que la revista Materials és Open Access, l'article complet pot consultar-se en el següent enllaç