càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

Tens un projecte? Te'l financem

  • 30 de maig de 2023
Projectes innovadors

I Convocatòria d'ajudes per a projectes innovadors que impulsen models de vida i consum més sostenibles als campus de la Universitat de València.

A qui van dirigides?

A l'estudiantat de la UV matriculat en una titulació oficial de grau, màster o doctorat durant el curs 2022-2023.

A associacions d'estudiants de la Universitat de València.

¿Què sòn?

Ajudes de 1.500 € per a finançar el teu projecte:

  • Projectes tecnològics: dispositius i prototips d’aplicació de tecnologies, desenvolupament d’aplicacions, diferents usos de tecnologies de la informació i comunicació, etc.
  • Activitats de caràcter sociocultural, formatiu o de sensibilització: publicacions, presentacions, produccions audiovisuals, actes culturals i artístics, conferències, xarrades, cursos, tallers, seminaris, trobades, jornades, campanyes de sensibilització etc., que tinguen algun component innovador.
  • Projectes innovadors que promoguen la reflexió crítica sobre el consum i la seua reducció, el reciclatge, la reutilització, l’ús compartit i altres accions que contribuïsquen a canviar valors i comportaments cap a uns altres de més sostenibles des del punt de vista ambiental, social i econòmic.
  • Projectes innovadors de tot tipus que promoguen una gestió i un ús més sostenibles dels recursos i serveis de la UV; per exemple, models i tècniques de gestió d’infraestructures, models de negoci relacionats amb béns i serveis que fa servir la comunitat universitària, etc.
  • Altres projectes innovadors que promoguen i faciliten alternatives concretes de consum més justes i sostenibles en la comunitat universitària.
  • Qualsevol altre tipus d’acció que impulse la implicació de la comunitat universitària i/o la construcció de xarxes i col·laboracions que tinguen un impacte en la sostenibilitat, en línia amb les metes de l’Agenda 2030 i particularment amb les pròpies dels ODS de l’Eix Persones.

Poden ser projectes de diferents nivells de maduresa: accions de caràcter més experimental, projectes demostradors, accions que posen en marxa idees madures, etc.

Per a la ideació dels projectes es pot utilitzar com a referència la Guia de comerç just i consum responsable de la UV, així com la Guia estratègica de consecució dels ODS de la UV.

Documentació i presentació de sol·licituds:

Del 7 al 20 de juny de 2023.

Extracte de la publicació en el DOGV

Text de la convocatòria

Anex II: Memòria del projecte

Per a presentar la teua sol·licitud, accedeix a la seu electrònica i identifica't.

En la pestanya “General” has d'emplenar les següents dades:

  • Tipus d'unitat destinària: Serveis universitaris, generals i centrals
  • Nom de la unitat destinatària: Serveis de Relacions Internacionals i Cooperació
  • Grup destinatari: Projectes innovadors sostenibilitat

Si tens qualsevol dubte sobre el procediment de sol·licituds pots contactar amb coop@uv.es

Concessió de projectes

Resolució i llistat de persones adjudicatàries de projectes (pdf)