càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

La presa de decisions basades en evidència empírica cobra un paper fonamental en el disseny de polítiques públiques eficients i com a avantatge competitiu de les empreses. En aquest marc, la Càtedra DevStat-UV on Quantitative Decision-making té com a missió contribuir la investigació i transferència dels nous mètodes quantitatius, especialment ciència de dades i economia del comportament, a fi de recolzar el disseny de polítiques i el desenrotllament empresarial. La Càtedra DevStat-UV on Quantitative Decision-making té també com a objectiu la sensibilització dels ciutadans i agents socials en la utilització d'evidència empírica, com a contrapunt al creixent impacte de la postveritat. Per a maximitzar el seu impacte, la Càtedra està creant una xarxa nacional i internacional de centres d'investigació i usuaris d'informació que compartixen els seus objectius per al desenrotllament conjunt d'accions.

Director: Jose Vila. Investigador de ERI-CES (ERI d'investigació del comportament econòmic i social) i IDAL (Laboratori d'anàlisi intel·ligent de dades)