càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

  1. Estudi de les pràctiques de l'economia col·laborativa i l'economia de les plataformes digitals i del paper que en les mateixes juguen els diferents actors, així com de les ferramentes emprades per al seu desenvolupament. A més aquesta Càtedra es planteja com a activitat primordial analitzar les conseqüències que les distintes formes d'economia plantejades tenen en la societat i el mode de resoldre els conflictes.
  2. Col·laboració amb entitats i institucions públiques i privades amb les quals generar sinergies positives per al desenvolupament dels objectius de la Càtedra.
  3. Organització i participació de jornades públiques, tallers pràctics, conferències, congressos i debats que ajuden a la difusió i l'aportació al debat acadèmic, social i polític de noves hipòtesi, reflexions, informacions i coneixements sobre l'objecte d'estudi.