càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

La Càtedra organitzarà les seues activitats al voltant d'una temàtica genèrica anual o bianual dividida en tres jornades de treball en què es tractarà de reunir conferenciants acadèmics, personalitats intel·lectuals i artistes o creadors.

Així mateix, aquestes sessions vindran imbricades amb les exposicions del museu, per tal de posar en relleu l'aspecte creatiu d'allò sobre el que es reflexiona. D'altra banda, la càtedra tindrá una presència activa integrada a la pàgina web de l'IVAM amb una vocació dinàmica: d'una banda, publicarà les sessions de treball que hagen tingut lloc; per altra banda, avançarà continguts futurs. Així mateix, un dels objectius és la creació en línia d'un reservori de textos, inèdits o ja publicats en on s'abordaran les qüestions que ocupen les temàtiques genèriques anuals o bianuals. Tot això permetrà mantenir una continuïtat entre les jornades de treball i la reflexió sobre els temes proposats al llarg del temps.