càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

En les càtedres institucionals i d'empresa es desenvolupa l'activitat acadèmica acordada entre l'empresa / institució i la Universitat de València, orientada per aquesta, i d'interès per a ambdues parts, que es programa segons les següents línies generals:

Activitats formatives

 • Conferències, Seminaris i Jornades.
 • Incentivació de la cooperació educativa.
 • Col · laboració en els plans de formació de l'empresa / institució.
 • Realització de pràctiques d'estudiants de la Universitat de València a l'empresa / institució.
 • Beques predoctorals i postdoctorals.
 • Premis per a treballs fi de grau o de postgrau.

Activitats de recerca

 • Desenvolupament conjunt de línies de recerca d'interès comú.
 • Realització de treballs d'investigació.
 • Realització de tesis doctorals, projectes de fi de carrera, de final de grau i de màster, en cooperació amb l'empresa / institució.
 • Promoció de trobades nacionals i internacionals d'experts o expertes sobre temes d'interès.
 • Cooperació per aconseguir projectes de recerca, nacionals i internacionals.
 • Assessorament d'experts a l'entitat o institució en les condicions que s'estableixin.

Activitats de transferència i divulgació

 • Realització de treballs de transferència de resultats de la investigació.
 • Realització de jornades de divulgació tècnica i tecnològica en temes innovadors.
 • Col · laboració en la promoció de trobades tècnics i científics.
 • Potenciació de la realització de publicacions sobre temes d'interès.
 • Foment de la integració de membres de la comunitat universitària en l'entorn de l'empresa / institució.
 • Organització d'activitats culturals i de difusió cultural i social.
 • Qualssevol altra en què estiguin interessades les parts signants.