càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

Aquesta càtedra està dedicada a la investigació, la docència i la difusió de la funció social i cultural de les tres religions monoteistes de la Mediterrània: la islàmica, la judaica i la cristiana. La implantació d’aquesta càtedra s’ha fet gràcies al conveni signat per la Universitat de València amb la Federació de Comunitats Israelianes d’Espanya, la Unió de Comunitats Islàmiques d’Espanya i el Centre Ecumènic Pare Congar. 

Director: Esteban Pérez