Logo de la Universitat de València Logo Secció Sindical - Confederació General de Treball del País València Logo del portal

Convocatòria de Mesa Negociadora, dijous 17 d’abril de 2024

ORDRE DEL DIA.

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. Acta provisional.

2. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Oferta Pública Extraordinària d’Estabilització d’Ocupació Temporal del PAS 2022. Proposta.

3. Torn obert de paraules.

CGT-UV