University of Valencia logo Logo del portal

  • CGT

Canvis al permís de paternitat i maternitat 2019

  • March 8th, 2019

El 7 de març s'ha publicat al BOE el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

Podeu consultar el text al següent enllaç

A més de mesures que modifiquen els Plans d'Igualtat en empreses i altres destinades a fer front a la bretxa salarial  cal destacar l'ampliació progressiva del permís per al progenitor diferent de la mare biològica ("permís de paternitat")

Quant als empleats públics es contempla a l'apartat 4 de l'article 3 que afegeix una disposiciò transitòria novena al EBEP

  • Al 2019 el permís serà de 8 setmanes (de les que 2 inmediataments posteriors a la data de naixement i la resta si ambdos progenitors treballen quan es considere -amb periodes mínims d'una setmana- fins que el menor tinga 1 any)
  • Al 2020 serà de 12 setmanes (4 desprès de la data de naixement)
  • Al 2021 serà de 16 setmanes (6 desprès de la data de naixement) 


Encara que el decret entra en vigor el 8 de març entenem (el text no és clar) que totes les disposicions relatives a l'ampliació del permís no seran d'aplicació fins 1 d'abril

Aixi mateix el pagament d'aquest permís podria endarrerir-se si no es gaudeix de forma ininterrompuda.

Finalment recordar que aquest Decret ha de ser convalidat per la Diputació Permanent de les Corts Generals.
 


8 de MARÇ

PERQUÈ SI NOSALTRES PAREM ES PARA EL MÓN.
 

 


CGT-PV Universitat de València

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy