University of Valencia logo Logo del portal

  • CGT

Promocions PDI: Acords Mesa Negociadora 14 desembre 2017

  • December 20th, 2017
Logo CGT

Les organitzacions sindicals presents en la Mesa Negociadora de la Universitat de València (CCOO, UGT, STEPV-Iv i CGT), en la reunió celebrada el dia 14 de desembre, han arribat amb l’equip rectoral a diferents acords en matèria d’estabilització i promoció del PDI.

En primer lloc, s’han concretat els acords als que havíem arribat el passat mes de juny per a ordenar les promocions de dos anys, 2017 i 2018. Com a resultat d’aquesta estratègia, que ha fet possible la convocatòria d’un nombre elevat de places durant aquest any (totes elles ja finalitzades), les places disponibles per a 2018 arribaran a una xifra molt important (321), suma de la taxa de reposició (206) i de la promoció interna (115). L’Oferta Pública d’Ocupació de PDI 2018 distribueix aquestes places de la següent manera:

  • 20 TU i 11 CD per a l’estabilització del personal investigador doctor que haja finalitzat el programa Ramón y Cajal.
  • 25 TU i 70 CD per a l’estabilització del professorat Contractat Doctor interí o que passe a situació d’interinitat fins al 31 d’agost de 2018 per finalització del contracte d’Ajudant Doctor durant el curs 2017/18.
  • 44 TU per a la promoció de tot el professorat Contractat Doctor acreditat fins a 31/8/2017.
  • 7 TU per a l’estabilització del professorat Associat, d’acord amb el Pla de l’any 2009.
  • 10 TU i 10 CD per a l’estabilització del professorat Ajudant Doctor que finalitze el seu contracte entre l’1 i el 30 de setembre de 2018.
  • 9 TU per atendre necessitats estructurals de plantilla.
  • 115 CU pel torn de promoció interna per afavorir la promoció del professorat Titular d’Universitat acreditat.

Aquesta oferta de places permet l’estabilització de tot el professorat Contractat Doctor interí i del professorat Ajudant Doctor que finalitza el seu contracte fins el 30 de setembre de 2018, la funcionarització de tot el professorat Contractat Doctor actualment acreditat a TU, la promoció d’un nombre important de professorat TU a CU i la reactivació del programa d’estabilització del professorat Associat acreditat a TU.

En segon lloc, també s’han aprovat els criteris per al desenvolupament de la carrera docent del PDI de la Universitat de València per curs 2018/19 El més destacat d’aquests criteris és que els AD que finalitzen contracte a partir d’ara podran accedir directament a la plaça de promoció (CD o TU, segons la seua acreditació) sense necessitat de passar prèviament per la situación de CD interí i el corresponent concurs (només en el cas que legalment no es puga convocar la plaça, es passaria transitòriament a la interinitat fins a la realització del concurs definitiu).

D’altra banda, s’ha acordat també que tots els AD que finalitzaran els seus contractes entre l’1 d’octubre de 2018 i el 31 d’agost de 2019 tindran garantida la promoció a CD o TU, segons la seua acreditació, de forma que hem aconseguit assegurar la seua estabilització també per al proper curs.

A més a més dels bons resultats aconseguits en la negociació d’aquesta promoció, cal subratllar que aquestes xifres garanteixen també que l’oferta de places de promoció per a l’any 2019 podrà ser molt elevada (de l’ordre d’unes 200 places, com a mínim, més la promoció interna), amb la qual cosa està totalment garantida l’estabilització dels AD que finalitzen contracte el proper curs, la promoció dels acreditats a CU pendents de promocionar i un ampli marge per a oferir places als futurs acreditats a TU i CU, entre altres objectius.

Le seccions sindicals presents en la Mesa Negociadora (CCOO, UGT, STEPV-Iv i CGT) valorem molt positivament aquests acords, que permeten superar alguns dels  efectes més negatius de les polítiques de retallades. Volem remarcar també que són el resultat de les nostres propostes i de l’intens treball que han realitzat els nostres Sindicats, amb el Rectorat, els diferents col·lectius i el conjunt del PDI de la Universitat, per tal d’aconseguir fer-los efectius.

D’altra banda, durant la negociació d’aquests acords hem remarcat que de cara la futur cal resoldre algunes qüestions que afecten el PDI i que considerem prioritàries, com ara: la resolució de la greu situació del professorat Associat, la dotació de noves places d’Ajudant i Ajudant Doctor per tal de garantir les mancances de professorat en molts departaments i la renovació de les plantilles, així com la necessitat d’aplicar mesures que possibiliten una millor conciliació entre la vida personal i familiar i les exigències de la carrera acadèmica, per tal d’evitar situacions de desigualtat.

Els Sindicats que hem aconseguit aquests acords (CCOO, UGT, STEPV-Iv i CGT) volem  subratllar que han de ser valorats per tots els col·lectius en funció del resultat conjunt que generen, molt més enllà dels efectes particulars i a curt termini. Volem finalment transmetre a tot el PDI un missatge de futur i una voluntat de transformació del model universitari i de continuar treballant en defensa d’una Universitat veritablement pública i de qualitat.

 

 

 

CCOO      UGT      STEPV-Iv       CGT

 

 

 

 

Podeu enviar qualsevol opinió o suggeriment a cgt@uv.es

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy