University of Valencia logo Logo Trade Union Section - Confederation for Labour in the Valencian Country Logo del portal

Convocatòria de Mesa Negociadora, dimecres 3 de març de 2023 a les 09:15 hores.

ORDRE DEL DIA.

  1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior. Proposta
  2. Informació de la Secretaria General sobre l'elaboració de la normativa de convivència de la Universitat de València.
  3. Aprovació, si escau, de la modificació de l'article 1.2. del Reglament per a l'estabilització del professorat associat. Proposta - Text aprovat
  4. Aprovació, si escau, de laproposta de distribució de l'oferta d'ocupació pública de PDI per a l'any 2023.  Proposta - Text aprovat
  5. Aprovacio, si escau, dels criteris per al desenvolupament de la carrera docen del PDI de la Universitat de València per al curs 2023-2024. Proposta - Text aprovat
  6. Aprovació, si escau, del Reglament del professorat emèrit de la Universitat de València. Proposta - Text aprovat
  7.  Torn obert de paraules.