University of Valencia logo Logo Trade Union Section - Confederation for Labour in the Valencian Country Logo del portal

Convocatòria de Mesa Negociadora Dijous 15/02/2024 

 

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. ACTA
2. Aprovació, si escau, de la proposta d’ordenació de les escales de PTGAS de  la Universitat de València.

3. Torn obert de paraules