University of Valencia logo Logo Departament of Comparative Education and Education History Logo del portal

Títol del projecte:
Formar per a formar-se: Creació i utilització de materials pedagògics, desenvolupament de tallers i intercanvi d'experiències educatives amb la Universitat de Salta (l'Argentina)

Resolució de la Vicerectora de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable de la Universitat de València per la qual es convoquen les ajudes Càtedra UNESCO per a accions d'Educació per al Desenvolupament, Ciutadania Global i Sensibilització per al curs acadèmic 2023-2024. Concessió: https://www.uv.es/coopweb/2023/concesion-catedra-unesco-2023_24_1693830956274.pdf_red_1.pdf

Coordinació:
Isabel Viana m.isabel.viana@uv.es

Donatella Donato donatella.donato@uv.es

Objectius

 

  • Revisar en clau intercultural, transfronterera i decolonial els materials pedagògics elaborats en les precedents edicions, perquè siguen adequats als entorns educatius, culturals i socials on seran utilitzats per a l'enfortiment de l'Educació Intercultural Bilingüe i
  • per a la formació docent en clau de traducció intercultural en les universitats que col·laboren en el projecte.
  • Analitzar les peculiaritats educatives dels entorns interculturals bilingües i dels entorns que segueixen implementat un projecte educatiu homogeneïtzat.
  • Formar i formar-se entorn de les ecologies de sabers, el dialogue intercultural, la desconstrucció del pensament abismal.
  • Implementar trobades i tallers internacionals de caràcter teòric i pràctic per a recuperar els sabers ancestrals, aquells nascuts en les lluites socials, les pràctiques d'interconnexió amb la naturalesa, els sabers artístics i artesanals.
  • Publicar i difondre els materials cogenerats en els seminaris teòrics i pràctics, pensats com a espais de trobada, reflexió i acció per a regenerar les nostres comunitats educatives i les estratègies de formació docent.

Activitats
El projecte requereix la participació dels membres del grup de treball en:
la lectura i anàlisi del material produït en altres edicions;
la implicació en els seminaris teòrics i pràctics que es donaran contemporàniament de manera virtual i presencial perquè totes les persones puguen participar;

  • la participació en els fòrums de discussió;
  • l'elaboració del material a publicar, on altres veus i sabers troben espai i visibilitat, desafiant losintentos de epistemicidio i subalternización epistemològica;
  • la difusió dels materials elaborats en col·laboració amb el Ministeri d'Educació salteño.

Totes aquestes activitats aniran precedides d'una reunió per a estructurar el treball del projecte i la formació de grups conjunts València-Salta.