UVCulturaUV Logo del portal

EX BIBLIOTHECA REGALIS CONVENTUS MONTESIÆ
Els llibres de l'ordre de Montesa a la Universitat de València

 
 
Hipòlit Samper i Gordejuela, 1633-1700. Montesa ilustrada : origen, fundacion... priuilegios...
y varones ilustres de la... religion militar de N.S. Santa Maria de Montesa y San George de Alfama
.
Impresso en Valencia: en el mesmo Real Colegio de la Orden de Montesa, por Geronymo Vilagrasa...,1669
 
 
 
 
 
Plan para ordenar una biblioteca. Oliver Legipont. Itinerario en que se contiene el modo de hacer con utilidad... con dos dissertaciones,
la primera sobre el modo de ordenar y componer una librería.... En Valencia: por Benito Monfort, 1759. Universitat de València. Biblioteca Històrica 
 
 
 
 
 
 
El 21 de maig de 1836 el rector de la Universitat de València, Francesc Villalba, signava l'original i la còpia de l'inventari de llibres que ingressaven a la biblioteca de la Universitat procedents del convent de Montesa. Al voltant de sis-cents títols s'incorporaven a la institució acadèmica, juntament amb els fons d'altres institucions desamortitzades, tots els quals van servir per a inaugurar la biblioteca pública de la Universitat l'any 1837.
 
L'objectiu de la present exposició és donar a conèixer una breu mostra dels llibres ingressats a la Universitat de València procedents de la biblioteca de l'orde de Montesa. En l’origen aquesta llibreria es trobava al castell de Montesa, destruït per un sisme el 1748. Després del desastre, els llibres que van sobreviure van ser traslladats al palau del Temple de València. A aquests, s’hi van afegir els adquirits per Vicent Blasco García entre 1767 i 1771, de manera que van conformar una biblioteca que constitueix un fidel reflex del context cultural de la València de la segona meitat del segle XVIII. Es tracta d'una col·lecció erudita, on poden trobar-se des de literatura eclesiàstica fins als grans representants de l'humanisme espanyol del segle XVI o les figures de la ciència històrica del XVII.
 
La procedència dels llibres es reconeix gràcies als exlibris que conserven, ja siguen impresos o manuscrits. La major part són etiquetes apegades a l'interior de la coberta de davant o en els fulls de respecte del començament del llibre. A més d'informar-nos sobre el propietari, aporten dades de cabdal importància per a descobrir l’“ordre dels llibres”, és a dir, per a conèixer de quina manera estava organitzat el “saber” en la biblioteca del convent. Altres han conservat el testimoniatge silenciós de notes manuscrites en què es recorda la propietat dels llibres per part d'alguns montesians distingits, entre els quals cal esmentar al rector Vicent Blasco García i Francesc Estruch.
 
L'exposició ha sigut dissenyada seguint l'ordenació per matèries ideada pel bibliògraf i erudit alemany Oliver Legipont. Aquest sistema, que divideix el coneixement en quatre classes (teològica, filosòfica, històrica i jurídica) i en divuit matèries, és coetani al moment en què Vicente Blasco va adquirir la majoria d'exemplars de la llibreria de Montesa i va servir com a model per a l'organització de la biblioteca universitària després de ser reoberta el 1837.
 
Francisco M. Gimeno Blay
Bàrbara Barberá Matías
Carlos M. García Giménez
Universitat de València
 
 
 
Cavaller de l'orde de Montesa. Pierre Hélyot. Histoire des Ordres monastiques, religieux et militaires...
Tome sixiéme... Paris: chez Nicolas Gosselin, 1718. Universitat de València. Biblioteca Històrica