Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Anàlisi Econòmica Logo del portal

Codi programa: 3114

Regulació: Real Decreto 99/2011

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del doctorat: www.uv.es/doctorat-economia-industrial

Organització:Departament d’Anàlisi Econòmica

Centre de gestió:Escola de Doctorat

Universitats participants:Universitat de València (UVEG)

Coordinador/a del programa:Dr. José Jorge Sempere Monerris

Places ofertes de nou ingrés:20 places

Objectius: El doctorat persegueix la consecució dels objectius següents: integrar el paper de l'estat en l'anàlisi de l'economia industrial, tant des de la perspectiva de la regulació dels mercats, com des de la implementació de les polítiques microeconòmiques; adquirir coneixements sobre com es comporten els agents econòmics; comprendre el funcionament dels mercats, fonamentalment quan aquests es comporten de manera imperfecta; aprendre l'instrumental necessari per analitzar les conductes dels agents econòmics i dels mercats, tant qualitativament, com quantitativament. Aquests estudis de doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició de les competències bàsiques que figuren en el Marc espanyol de qualificacions per a l'ensenyament superior.

Descripció: Atès que el programa oficial de postgrau en Economia Industrial té una orientació investigadora i acadèmica, la majoria dels seus estudiants realitzen la tesi doctoral, bé en el mateix programa de postgrau, bé a universitats estrangeres. Com que és un programa de postgrau rigorós, amb continguts d'elevada qualitat, i exigent, es destina a estudiant realment motivats per formar-se com a experts en economia industrial, en els seus dos vessants fonamentals: mercats i organitzacions. Les tesis doctorals defensades en el programa de doctorat vigent són nou (gairebé totes amb menció europea) i l’any que ve se’n defensaran quatre més. Cal destacar que el finançament per a les tesis doctorals s'ha obtingut, principalment, mitjançant beques concedides a programes competitius: la majoria dels doctorands ha gaudit d'una beca FPU del Ministeri o d'una beca FPI de la Conselleria de la Generalitat. Fins i tot alguns estudiants que realitzen la tesi a universitats estrangeres (dues d’americanes, Califòrnia i Maryland, una a Holanda, una a França) han estat finançats per aquestes universitats, atesa la seua excel•lent formació i coneixements. Fins al moment, tots els egressats del doctorat han trobat feina i treballen amb contractes postdoctorals (2 a universitats o instituts de recerca europeus) o en l'empresa privada, fins i tot nord-americanes.

Contacte informació administrativa doctorat: doctorado@uv.es

Contacte informació de caràcter acadèmic del programa: jose.j.sempere@uv.es