Universitat de ValènciaDepartament d'Astronomia i Astrofísica Logo del portal

Doble Grau en Física i Química

1r curs

Crèdits totals: 65 | Obligatori: 65.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34233 Física general I 6 Obligatori Veure fitxa
34235 Física general III 6 Obligatori Veure fitxa
34236 Àlgebra i geometria I 6 Obligatori Veure fitxa
34237 Àlgebra i geometria II 6 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 67 | Obligatori: 67.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34250 Laboratori de mecànica 5 Obligatori Veure fitxa
34242 Mecànica I 6 Obligatori Veure fitxa
34243 Oscil·lacions i ones 4,5 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Crèdits totals: 66,5 | Obligatori: 66,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34244 Mecànica II 7,5 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Crèdits totals: 67,5 | Obligatori: 67,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34261 Astrofísica 4,5 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.