Logo de la Universitat de València Logo Departament de Comercialització i Investigació de Mercats Logo del portal

Màster Universitari en Gestió de la Qualitat

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 53, Optatiu: 7.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43393 Orientació i satisfacció del client 2 Obligatori Veure fitxa
43402 Pràctiques en empresa 9 Obligatori Veure fitxa
43403 Treball fi de màster 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 7 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43400 Metodologies per a la qualitat en els serveis 3 Optatiu Veure fitxa