Logo de la Universitat de València Logo Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials Logo del portal

Els complements de formació que poden necessitar els aspirants amb els perfils descrits en els apartats 3.1 i 3.2, els proporcionen algunes assignatures del màster en Investigació en Didàctiques Específiques de la Universitat de València.
Els aspirants al programa de doctorat que, una vegada admesos, necessiten completar la seua formació investigadora en la didàctica específica triada, han de cursar i aprovar un màxim de 20 crèdits ECTS d'assignatures d'aquest màster. Els principals perfils d'estudiants d'aquest tipus (resumits en els apartats 3.1 i 3.2 com a “altres perfils d'ingrés”) són:
- Aspirants amb prou coneixements de la didàctica específica triada, però amb manca total de formació investigadora. Aquests aspirants han de cursar i aprovar l'assignatura “Mètodes d’investigació didàctica” (6 crèdits) i l’assignatura o assignatures corresponents a l'especialitat de la didàctica específica triada (14 crèdits).
- Aspirants amb prou coneixements de la didàctica específica triada i de metodologies de recerca didàctica, però amb manca de coneixements sobre recerca en la didàctica específica triada. Aquests aspirants han de cursar i aprovar l’assignatura o assignatures corresponents a l'especialitat de la didàctica específica triada (14 crèdits).
- Aspirants amb prou coneixements de la didàctica específica triada i de la recerca en aquesta, però amb manca de coneixements sobre metodologies de recerca didàctica. Aquests aspirants han de cursar i aprovar l'assignatura “Mètodes d’investigació didàctica” (6 crèdits).

Els aspirants preinscrits en el programa de doctorat que no tinguen una formació prèvia en la didàctica específica triada i en la recerca en aquesta didàctica específica, no seran admesos en el programa de doctorat i se’ls suggerirà que cursen complet el màster en Investigació en Didàctiques Específiques per, a continuació, realitzar novament la preinscripció en el programa de doctorat.