Logo de la Universitat de València Logo Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal Logo del portal

El departament, per a la millor realització dels seus fins s'organitza en tres unitats docents, que són:

 

  • UNITAT DOCENT DE MÚSICA I DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL (Àrees de coneixement de Música i de Didàctica de l'Expressió Musical).
  • UNITAT DOCENT DE DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA (Àrea de coneixement de Didàctica de l'Expressió Plàstica)-
  • UNITAT DOCENT DE DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA (Àrea de coneixement de Didàctica de l'Expressió Corporal).

En total està format en aquests moments per 65 professores i professors i 3 membres pertanyents al personal d'administració i serveis.

El departament és l'òrgan encarregat de coordinador dels ensenyaments d'acord amb la programació de la Universitat i de fomentar la investigació i les altres activitats universitàries referents a les àrees de coneixement esmentades.