Logo de la Universitat de València Logo Departament de Didàctica de l’Educació Física, Artística i Música Logo del portal

Grup d’Investigació Educació Artística i Cultura Visual

El Grup d’Investigació Educació Artística i Cultura Visual és un col•lectiu dedicat a la investigació artística i la innovació educativa de la Universitat de València.

Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD)

La Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD) és un servei de la Universitat de València Estudi-General (UVEG) que naix amb la finalitat de vetlar pel principi d'igualtat d'oportunitats i la no discriminació.D’aquest servei en pot fer ús el col·lectiu d'estudiants amb necessitats educatives especials que es deriven de la condició de discapacitat i que disposen del certificat de discapacitat, així com el personal docent i investigador (PDI) i el personal d'administració i serveis (PAS) que estiga en contacte amb el col·lectiu esmentat.La UPD, amb el programa Atenció al PDI, ofereix serveis específics al PDI amb necessitats especials que es deriven de la condició de discapacitat.

Seu Electrònica de la Universitat (ENTREU)

La Universitat de València posa a la disposició de tots els ciutadans la seua Seu Electrònica (ENTREU), a través de la qual es podrà accedir a la informació, serveis i tràmits electrònics de l'Administració de la Universitat de València. Els tràmits es podran realitzar des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, evitant així els desplaçaments a les dependències de la Universitat.

Catàleg de descomptes i advantatges per al personal de la Universitat

 Aquesta es la pàgina web de difusió de les ofertes, descomptes i avantatges que la Universitat i algunes empreses ofereixen als membres de la comunitat universitària.