Logo de la Universitat de València Logo Departament de Direcció d'Empreses Logo del portal

El Departament de Direcció de 'Empreses Juan Jose Renau Piqueras està situat en la primera  i en la quincena planta de l'edifici de la Facultat d'Economia, Avinguda dels Tarongers S/N. 

La Facultat d'Economia de la Universitad de València està ubicada en el Campus dels Tarongers, i està composta per la Facultat d'Economia, on es troba el seu Deganat i les seues dependències administratives. - en la planta baixa i entresòl de tal edifici, i pels Aularis Nord i Sud.

En este mateix edifici de la Facultat d'Economia, estan els Departaments de les diferents Äreas de Coneixement afins a la nostra Facultat, quedant situat el nostre Departament en la primera planta.

La distribució i accés a les diferents dependències del nostre Departament són paregudes a les de qualsevol planta de l'edifici. I es realitza a través d'un corredor longitudinal, quedant emplaçat en el seu costat nord, un conjunt de sectors o pues en què s'ubiquen despatxos del personal docent i investigador, -sectors A al D, ambdós vaig inclouredos-, així com els accessos a la planta per mitjà d'ascensors i escales.

A més dels despatxos de professors titulars distribuïts entre la primera i la cinquena planta, en el costat sud del corredor es troben, entre unes altres, les següents dependències.

1A01. Despatx del Director de Departament

1P01. Despatx de becaris

1P01A. Despatx de professors visitants

1P01C. Despatx de professors visitants 

1P02A. Despatx de professors associats.

1P02B. Sala social.

1P03. Aula d'organització (ordinadors).

1P04. Sala de Juntes

1P06. Aula d'organització

1P07. Despatx de becaris

1P09. Secretaria del departament

1P10. Despatx de l'assessor informàtic

5P03. Despatx de professors associats

·

 

·