Logo de la Universitat de València Logo Departament de Dret Financer i Història del Dret Logo del portal

Doble Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) + Dret

1r curs

Crèdits totals: 73,5 | Obligatori: 67,5, Optatiu: 6.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
Optativitat 6 Optatiu

4n curs

Crèdits totals: 73,5 | Obligatori: 73,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35223 Dret financer i tributari I 6 Obligatori Veure fitxa
35224 Dret financer i tributari II 6 Obligatori Veure fitxa

5r curs

Crèdits totals: 76,5 | Obligatori: 76,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35225 Pràctica tributària 4,5 Obligatori Veure fitxa
35321 Pràctiques externes d'ADE-dret 20 Obligatori Veure fitxa
35320 Treball fi de grau en ADE-Dret 10 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35201 Història del dret 9 Optatiu Veure fitxa
35205 Tècniques i habilitats jurídiques bàsiques 6 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.