Logo de la Universitat de València Logo Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social Logo del portal

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 12, Formació bàsica: 48.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33550 Dret sindical 6 Formació bàsica Veure fitxa
33549 Elements jurídics bàsics per a les relacions laborals 6 Formació bàsica Veure fitxa
33558 Instruments i tècniques d'informació, organització de l'estudi i documentació 6 Formació bàsica Veure fitxa
33562 Dret del treball I 6 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 48, Formació bàsica: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33563 Dret del treball II 6 Obligatori Veure fitxa
33566 Intervenció administrativa en les relacions laborals 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33564 Dret de la seguretat social I 6 Obligatori Veure fitxa
33565 Dret de la seguretat social II 6 Obligatori Veure fitxa
33567 Dret processal laboral 6 Obligatori Veure fitxa
33574 Marc normatiu i gestió de la prevenció de riscos laborals 6 Obligatori Veure fitxa
33578 Polítiques sociolaborals, d'ocupació i d'igualtat 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33579 Pràctiques externes 18 Obligatori Veure fitxa
33580 Treball fi de grau en relacions laborals i recursos humans 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33597 Ocupació pública i relacions especials de treball 4,5 Optatiu Veure fitxa
33584 Programes de promoció d'ocupació en l'àmbit valencià i local 4,5 Optatiu Veure fitxa
36323 Programes de promoció d'ocupació en l'àmbit valencià i local 4,5 Optatiu Veure fitxa