Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació Logo del portal

Breu descripció:

La finalitat principal del Projecte d'Elaboració de materials educatius per al Centre per a la Infància vulnerable de Bambey  és la creació de materials educatius i formatius (suport editorial, digital o audiovisual) i promoció dels d'Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): educació de qualitat i reducció de les desigualtats en col·laboració amb les persones del mateix Centre.

   

L'Associació Intercultural AfroCanarias Diakhase va muntar en Bambei (interior del Senegal) un centre de dia per a infància vulnerable en 2015. Aquest centre és destinat a l'educació no formal i organitzat en diferents àmbits educatius i socioculturals.

En tots els àmbits que siga -culturals, educatius i esportius-, així com els associatius. El present projecte serà dirigit a estudiants que vénen de fora de Bambey  per a estudiar en l'institut o universitat i que no tenen on menjar i descansar perquè caminen diversos quilòmetres per a anar i tornar. Per això, hem pensat realitzar un projecte de creació d'una biblioteca i menjador escolar social, i, si possible, també afegir un espai de multifunció perquè poden descansar o dormir.

Així mateix, el centre reuneix un grup de dones joves amb fills al seu càrrec, que acudeixen al centre per a realitzar activitats o aprendre. Els seus fills estan en edat preescolar i, per això, no assisteixen encara a l'escola primària, estan també en el centre mentre que les mares reben formació o realitzen algunes activitats.

En aqueix context el projecte desitja col·laborar en l'elaboració de materials per a diversos col·lectius que es donen cita en el centre:

 • col·lectiu de mares: elaboració de fitxes d'un taller matern infantil, sobre higiene infantil i atenció als xiquet/es en edats primerenques, així com de materials educatius en torn a TICs (xarxes socials i eines informàtiques) per al seu ús pràctic.
 • col·lectiu de xiquets d'educació infantil: elaborar quadern de fitxes de treball per a la preparació de la lecto escriptura mitjançant el treball dels aspectes espacials i de domini de l'esquema corporal previs.
 • col·lectiu de xiquets d'educació primària: Elaboració de quaderns de fitxes de jocs tradicionals.
 • col·lectiu d'adolescents: elaboració de compendi de jocs i activitats tecnològiques a través del mòbil.
 • centre de joves: elaboració de material per a treballar les problemàtiques del carrer.
 • Inici de creació d'una biblioteca per al centre.

Atès que en Bambey els idiomes que es parlen són wolof i francès, les activitats que es realitzen seran traduïdes en llengua francesa i wolof.

Ens sembla molt pertinent el projecte que pretenem dur a terme, atès que el centre de dia està creat sobre infraestructures, algunes d'elles encara sense acabar, més manquen de materials pedagògics per al seu treball.

 

Objectius:

 • Conèixer el context, assessorar-se sobre la infraestructura i el patrimoni entorn del Centre de dia de Bambey  (el Senegal).
 • Reunir una col·lecció de llibres i materials de lectura per a iniciar la biblioteca del Centre de Dia.
 • Crear materials per a un taller matern-infantil a utilitzar amb les mares de xiquets i xiquetes d'1 a 4 anys.
 • Elaborar un quadernet d'activitats de preparació de la lectura, quaderns de jocs i activitats d'oci, compendi d'activitats per a infants i adolescents.
 • Crear web i espais en xarxes socials per a donar difusió a les accions realitzades i crear xarxes de col·laboració amb altres entitats.
 • Generar un programari susceptible d'introduir-lo en els mòbils per a activitats amb els adolescents.

 

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible relacionats amb l'acció:

OD4. Educació de qualitat

Meta ODS 4.2 D'ací a 2030, assegurar que totes les xiquetes i tots els xiquets tinguen accés a serveis d'atenció i desenvolupament en la primera infància i educació preescolar de qualitat, a fi que estiguen preparats per a l'ensenyament primari

Meta ODS 4.5 D'ací a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l'educació i assegurar l'accés igualitari a tots els nivells de l'ensenyament i la formació professional per a les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els xiquets en situacions de vulnerabilitat

Meta ODS 4.7 D'ací a 2030, assegurar que tots els alumnes adquirisquen els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l'educació per al desenvolupament sostenible i els estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d'una cultura de pau i no violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

OD10. Reducció de les desigualtats

Meta ODS 10.2 D'ací a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seua edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició

 

Resolució sobre la concessió del projecte: accedir