Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació Logo del portal

Breu descripció:

La finalitat principal del Projecte d'Elaboració de materials educatius per al Centre per a la Infància vulnerable de Bambey  és la creació de materials educatius i formatius (suport editorial, digital o audiovisual) i promoció dels d'Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): educació de qualitat i reducció de les desigualtats en col·laboració amb les persones del mateix Centre.

   

L'Associació Intercultural AfroCanarias Diakhase va muntar en Bambei (interior del Senegal) un centre de dia per a infància vulnerable en 2015. Aquest centre és destinat a l'educació no formal i organitzat en diferents àmbits educatius i socioculturals.

En tots els àmbits que siga -culturals, educatius i esportius-, així com els associatius. El present projecte serà dirigit a estudiants que vénen de fora de Bambey  per a estudiar en l'institut o universitat i que no tenen on menjar i descansar perquè caminen diversos quilòmetres per a anar i tornar. Per això, hem pensat realitzar un projecte de creació d'una biblioteca i menjador escolar social, i, si possible, també afegir un espai de multifunció perquè poden descansar o dormir.

Així mateix, el centre reuneix un grup de dones joves amb fills al seu càrrec, que acudeixen al centre per a realitzar activitats o aprendre. Els seus fills estan en edat preescolar i, per això, no assisteixen encara a l'escola primària, estan també en el centre mentre que les mares reben formació o realitzen algunes activitats.

En aqueix context el projecte desitja col·laborar en l'elaboració de materials per a diversos col·lectius que es donen cita en el centre:

 • col·lectiu de mares: elaboració de fitxes d'un taller matern infantil, sobre higiene infantil i atenció als xiquet/es en edats primerenques, així com de materials educatius en torn a TICs (xarxes socials i eines informàtiques) per al seu ús pràctic.
 • col·lectiu de xiquets d'educació infantil: elaborar quadern de fitxes de treball per a la preparació de la lecto escriptura mitjançant el treball dels aspectes espacials i de domini de l'esquema corporal previs.
 • col·lectiu de xiquets d'educació primària: Elaboració de quaderns de fitxes de jocs tradicionals.
 • col·lectiu d'adolescents: elaboració de compendi de jocs i activitats tecnològiques a través del mòbil.
 • centre de joves: elaboració de material per a treballar les problemàtiques del carrer.
 • Inici de creació d'una biblioteca per al centre.

Atès que en Bambey els idiomes que es parlen són wolof i francès, les activitats que es realitzen seran traduïdes en llengua francesa i wolof.

Ens sembla molt pertinent el projecte que pretenem dur a terme, atès que el centre de dia està creat sobre infraestructures, algunes d'elles encara sense acabar, més manquen de materials pedagògics per al seu treball.

 

Objectius:

 • Conèixer el context, assessorar-se sobre la infraestructura i el patrimoni entorn del Centre de dia de Bambey  (el Senegal).
 • Reunir una col·lecció de llibres i materials de lectura per a iniciar la biblioteca del Centre de Dia.
 • Crear materials per a un taller matern-infantil a utilitzar amb les mares de xiquets i xiquetes d'1 a 4 anys.
 • Elaborar un quadernet d'activitats de preparació de la lectura, quaderns de jocs i activitats d'oci, compendi d'activitats per a infants i adolescents.
 • Crear web i espais en xarxes socials per a donar difusió a les accions realitzades i crear xarxes de col·laboració amb altres entitats.
 • Generar un programari susceptible d'introduir-lo en els mòbils per a activitats amb els adolescents.

 

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible relacionats amb l'acció:

OD4. Educació de qualitat

Meta ODS 4.2 D'ací a 2030, assegurar que totes les xiquetes i tots els xiquets tinguen accés a serveis d'atenció i desenvolupament en la primera infància i educació preescolar de qualitat, a fi que estiguen preparats per a l'ensenyament primari

Meta ODS 4.5 D'ací a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l'educació i assegurar l'accés igualitari a tots els nivells de l'ensenyament i la formació professional per a les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els xiquets en situacions de vulnerabilitat

Meta ODS 4.7 D'ací a 2030, assegurar que tots els alumnes adquirisquen els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l'educació per al desenvolupament sostenible i els estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d'una cultura de pau i no violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

OD10. Reducció de les desigualtats

Meta ODS 10.2 D'ací a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seua edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició

 

Resolució sobre la concessió del projecte: accedir

El projecte

 •  

Finalitat:

La finalitat principal del Projecte d'Elaboració de materials educatius per al Centre per a la Infància vulnerable de Bambey  és la creació de materials educatius i formatius (suport editorial, digital o audiovisual) i promoció dels d'Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): educació de qualitat i reducció de les desigualtats en col·laboració amb les persones del mateix Centre.

Objectius:

 • Conèixer el context, assessorar-se sobre la infraestructura i el patrimoni entorn del Centre de dia de Bambey  (el Senegal).
 • Reunir una col·lecció de llibres i materials de lectura per a iniciar la biblioteca del Centre de Dia.
 • Crear materials per a un taller matern-infantil a utilitzar amb les mares de xiquets i xiquetes d'1 a 4 anys.
 • Elaborar un quadernet d'activitats de preparació de la lectura, quaderns de jocs i activitats d'oci, compendi d'activitats per a infants i adolescents.
 • Crear web i espais en xarxes socials per a donar difusió a les accions realitzades i crear xarxes de col·laboració amb altres entitats.
 • Generar un programari susceptible d'introduir-lo en els mòbils per a activitats amb els adolescents.

Vídeo resum d'accions realitzades durant el projecte​ 2020-2021

Presenta: Joan María Senent Sánchez (coordinador)

URL del Vídeo: https://mmedia.uv.es/buildhtml?user=marba5&path=/&name=videobambey2021.mp4


Coordinació del projete:

Joan M. Senent Sánchez

Membres de l'equip:.

María J. Perales Montolío

Abu Mbaye Thioune

Marta Senent Capuz

Núria Senent Capuz

Andrés Paya Rico

Pietat Sahuquillo Mateo

María Isabel Viana Orta

Donatella Donato

Davinia de Ramón Felguera

Roser Grau Vidal

Purificació Sánchez Delgado

Sonia Ortega Gaite

 

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible relacionats amb l'acció:

OD4. Educació de qualitat

Meta ODS 4.2 D'ací a 2030, assegurar que totes les xiquetes i tots els xiquets tinguen accés a serveis d'atenció i desenvolupament en la primera infància i educació preescolar de qualitat, a fi que estiguen preparats per a l'ensenyament primari

Meta ODS 4.5 D'ací a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l'educació i assegurar l'accés igualitari a tots els nivells de l'ensenyament i la formació professional per a les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els xiquets en situacions de vulnerabilitat

Meta ODS 4.7 D'ací a 2030, assegurar que tots els alumnes adquirisquen els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l'educació per al desenvolupament sostenible i els estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d'una cultura de pau i no violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

OD10. Reducció de les desigualtats

Meta ODS 10.2 D'ací a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seua edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició

Resolució sobre la concessió del projecte: accedir

Localització:

Facultat de Filosofia  i Ciències de l’Educació.
Av. Blasco Ibañez, 30, 46010, València
Tel. 96 386 44 28
Joan.m.senent@uv.es
 
Centre per a Infància vulnerable de Bambey. 
Bambey, el Senegal.

Activitats

Es presenten les activitats soci-educatives i culturals en el marc del projecte Bambey-València al llarg del curs 2020-2021.

Llaços amb Bambey

Aquesta sèrie de podcast s’engloba dins del Projecte Càtedra UNESCO de la Universitat de València, que té com a objectiu l’elaboració de materials educatius per al centre d’infància vulnerable de Bambey (Senegal).

El projecte consisteix en elaborar materials didàctics per a un centre de dia on conviuen joves estudiants, mares de xiquets/es xicotets/es i els/les mateixos/es xiquets/es, així com també estudiants que acudeixen al centre per a fer els deures escolars, entre altres labors.

Entre el material didàctic elaborat es realitzaran una sèrie de podcast educatius i d’intercanvi d’experiències entre Bambey i València, en col·laboració amb la plataforma Arremora:

https://www.ivoox.com/podcast-radiopedagogies_sq_f11092548_1.html

Cette série de podcasts s’inscrit dans le cadre du Projet Chaire UNESCO de l’Université de Valence, qui a pour objectif l’élaboration de matériels éducatifs pour le centre pour enfants vulnérables de Bambey (Sénégal).

Le projet consiste à mettre au point des matériels didactiques pour un centre DÍA où cohabitent de jeunes élèves, des mères d’enfants et de jeunes enfants avec ces derniers, et enfin des élèves qui viennent y faire leurs devoirs, etc.

Parmi ces matériels didactiques élaborés, une série de podcasts éducatifs et d’échanges d’expériences entre Bambey et Valence, en collaboration avec la plateforme Arremora seront réalisés.

Episodi 1. Presentació (28-abr-2021)

Aquest primer episodi està pensat com una carta de presentació d’algunes de les persones implicades en el Projecte Càtedra UNESCO de la Universitat de València. Una manera de començar un diàleg radiofònic amb Bambey (Senegal). Al llarg del podcast es podran sentir veus en castellà, francés i Wolof.

Episodi 2. Civisme (29-jul-2021)

En aquest segon episodi, donem resposta al tema proposat per Bembey: el civisme. Parlem de conceptes com l’educació per a la ciutadania, la mediació, la ciutadania des de l’enfocament de les epistemologies del Sud i d’eco-civisme.

Materials

S'ha publicat el llibre "APEROS. Recursos de Formació per a educadors" en les seues versions espanyola i francesa.

Coordinador: Joan María Senent.

Edita: Departament d'Educació comparada i Història de l'Educació. Universitat de València
Imprimeix: Copias y revelados S.L.
1ª edició: Setembre 2021

Finançat per: Càtedra Unesco d’estudis sobre el desenvolupament. Universitat de València. Amb la col·laboració de: Madieumbe Seney la plataforma "Arremora" de la Universitat de València.

 

Continguts:

 1.  Introducción. Mbaye Thioune. Ndongo Ngom.
 2. Estrategias para favorecer los hitos pivote en el desarrollo infantil como factor de protección. Nuria Senent Capuz, Paula Ibañez Porcar.
 3. La diversidad funcional: descubriendo capacidades. Purificación Sánchez Delgado, Manuel López Torrijo, Francisco Javier García-García, Cristina Duart Carrión.
 4. La ilustración del movimiento: los posters para la formación a los juegos cooperativos y a las actividades predeportivas. Andrés Payá Rico, Donatella Donato
 5. La Cooperación como instrumento de aprendizaje e impulsora de las relaciones sociales. Javier Senent Capuz – Joan Maria Senent Sánchez.
 6. Educación en la infancia, clave para el desarrollo social sostenible. Irene Verde Peleato, María-Isabel Viana-Orta.
 7. Educar en clave de atención a la familia como primer espacio educativo. Piedad Sahuquillo Mateo, Irene Verde Peleato, Roser Grau Vidal.
 8. 14 KILÓMETROS. Análisis, motivos y acercamiento a la realidad migratoria de África Subsahariana. Marta Senent Capuz, Roser Grau Vidal, Davinia de Ramón Felguera,
  Marta Alcántara Monferrer.
 9. Género y cooperación al desarrollo: el caso del Senegal. Sonia Ortega Gaite, Marta Senent Capuz, María Jesús Perales Montolío, Margarita Bakieva Karimova, Mbaye Thioune.
 10. El final de esta senda. Joan Maria Senent Sánchez.

Per a descarregar el contingut dels llibres, pots fer-lo mitjansant següents enllaços:

Llibre en francès ISBN: 978-84-9133-496-5

Llibre en castellà ISBN: 978-84-9133-495-8

Contacte 

Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació
Avda. Blasco Ibañez, 30, 46010, València
Tel. 96 386 44 28

Joan.M.Senent@uv.es

 

Centro para Infancia vulnerable de Bambey
Bambey, Senegal.