Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Enginyeria Electrònica Logo del portal

NOTÍCIA DEL PROJECTE

El consorci format per FORD, NUTAI i IDAL-UV ha aconseguit el projecte MAPIIA:  Monitorització Avançada de Processos Industrials mitjançant Intel·ligència Artificial, MAPI-ia (Exp. INNEST/2021/362)

L'Agència  Valenciana de la Innovació, dins del programa de l'actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, ha concedit al consorci format per FORD, NUTAI i IDAL una subvenció per a desenvolupar el projecte MAPIIA. Aquest projecte: Monitoratge Avançat de Processos Industrials Mitjançant Intel·ligència Artificial (MAPIIA), s’emmarca en el Programa de Projectes Estratègics en Cooperació i tracta sobre la creació d'un sistema prototípic ciberfísic de digitalització, genèric i multiplataforma, capaç de monitorar i predir les avaries en un entorn industrialitzat mitjançant l'ús de tècniques avançades d'intel·ligència artificial.

Aquest projecte possibilitarà la digitalització dels punts crítics d'una línia productiva mitjançant l'adquisició, el tractament i l’anàlisi de les dades digitalitzades obtingudes en diverses classes d'equip que realitzen operacions de fabricació molt diferents entre si. Mitjançant l'anàlisi amb tècniques de Machine/Deep Learning i estadística descriptiva s'extraurà informació de valor que ajudarà, d'una banda, a la presa de decisions intel·ligent en matèria de predicció d'avaries i, de l’altra, a la planificació d'ordres de treball per a dur a terme aquestes tasques de manteniment. D'aquesta manera, el sistema podrà ajudar a la presa de decisió i, per tant, la reducció dels costos en procediments interns de manteniment en les plantes industrials, i també a optimitzar el procés productiu i a millorar la qualitat del producte final gràcies a la predicció de les avaries.

Aquest projecte avança en la línia d'industrialització 4.0, que tant FORD com NUTAI segueixen en la seua estratègia empresarial d'innovació i desenvolupament. D'altra banda, el tercer soci, IDAL-Universitat de València, reforçarà el suport en l'àrea de Machine/Deep Learning.