Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Enginyeria Química Logo del portal

 La junta permanent és l’òrgan encarregat de la gestió ordinària del departament i exerceix les competències que li puga delegar el consell de departament.

La integren:

  • El director o la directora, que la presideix,
  • Representants del personal docent i investigador elegits a aquest efecte pel consell de departament.
  • Representants dels estudiants i les estudiantes elegits a aquest efecte pel consell de departament.
  • Representants del personal d’administració i serveis elegits a aquest efecte pel consell de departament.