Logo de la Universitat de València Logo Departament de Filologia Anglesa i Alemanya Logo del portal

Màster Universitari en Investigació en Llengües i Literatures

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 40, Optatiu: 20.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44409 Tècniques i metodologies en investigació: El context 10 Obligatori Veure fitxa
44408 Tècniques i metodologies en investigació: El text 10 Obligatori Veure fitxa
44407 TIC aplicades a la investigació en llengües i literatures 5 Obligatori Veure fitxa
44416 Treball fi de màster 15 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 20 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44414 Curs avançat d'investigació en literatura 5 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.