Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 25

Crèdits optatius: 20

Treball fi de màster: 15

Codi titulació: 2207

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Arts i humanitats

Web específica del màster: www.uv.es/master-investigacion-lenguas-literaturas

Places ofertes de nou ingrés: 30

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà i valencià

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Ingrid García Wistadt (Directora)
Amparo Montaner Montava
Ignacio Ramos Gay
Amparo Ricós Vidal
Josep Enric Rubio Albarracín
Josep Lluis Teodoro Peris
Estrella López García (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Aquest màster ofereix formació avançada orientada a l’especialització acadèmica i investigadora en l’àmbit de les llengües clàssiques, les llengües modernes i les seues literatures. El seu objectiu fonamental és proporcionar als titulats i titulades de les diferents titulacions filològiques i afins la possibilitat de completar els estudis en les àrees de coneixement de la literatura, la lingüística, la història de la llengua, la teoria literària, etc., en les seues diferents èpoques i en la seua variada geografia. El seu interès està precisament en la perspectiva interdisciplinària que ofereix i l’ampli espectre formatiu que cobreix, i aporta tant coneixements i metodologies específics com les últimes tecnologies de la informació i la comunicació per emprendre una investigació rigorosa i d’excel·lència en tots aquests camps.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Llengües i Literatures

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: Ingrid.Garcia@uv.es