Logo de la Universitat de València Logo Departament de Filologia Anglesa i Alemanya Logo del portal

Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 16, Optatiu: 44.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
Optativitat 44 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
40615 Aprenentatge i ensenyament de la llengua alemanya 16 Optatiu Veure fitxa
40515 Aprenentatge i ensenyament de la llengua anglesa 16 Optatiu Veure fitxa
40617 Pràcticum: especialitat de llengua alemanya 10 Optatiu Veure fitxa
40561 Pràcticum: Especialitat de llengua anglesa 10 Optatiu Veure fitxa
42255 Treball fi de màster: Especialitat de llengua anglesa 6 Optatiu Veure fitxa
42270 Treball fi de màster: specialitat de llengua alemanya 6 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.