Logo de la Universitat de València Logo Departament de Filologia Espanyola Logo del portal

Grau en Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 24, Formació bàsica: 36.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35549 Lectures espanyoles contemporànies 6 Formació bàsica Veure fitxa
35660 Norma i ús correcte de l'espanyol 6 Formació bàsica Veure fitxa
35509 Fonètica i fonologia espanyoles 6 Obligatori Veure fitxa
35539 Guia de lectura del text literari 6 Obligatori Veure fitxa
35530 Lectures contemporànies hispanoamericanes 6 Obligatori Veure fitxa
35510 Morfologia espanyola 6 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 36, Optatiu: 12, Formació bàsica: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35524 La invenció d'un llenguatge poètic en els segles d'Or 6 Obligatori Veure fitxa
35513 Lexicografia espanyola 6 Obligatori Veure fitxa
35522 Oralitat i escriptura en l'edat mitjana 6 Obligatori Veure fitxa
35512 Semàntica espanyola 6 Obligatori Veure fitxa
35511 Sintaxi espanyola 6 Obligatori Veure fitxa
35533 Textos teatrals contemporanis 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 12 Optatiu

3r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 48, Optatiu: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35519 Diacronia de la llengua espanyola 6 Obligatori Veure fitxa
35516 Dialectologia i sociolingüística espanyoles 6 Obligatori Veure fitxa
35525 Ficció i novel·la en els segles d'Or 6 Obligatori Veure fitxa
35520 Gramàtica històrica de la llengua espanyola 6 Obligatori Veure fitxa
35527 Il*lustració i romanticisme en la literatura espanyola 6 Obligatori Veure fitxa
35523 Lectures de textos medievals: temes i recepció 6 Obligatori Veure fitxa
35531 Literatura i modernitat a l'Amèrica Llatina 6 Obligatori Veure fitxa
35514 Pragmàtica aplicada a l'espanyol 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 12 Optatiu

4t curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Optatiu: 18, Formació bàsica: 0.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35536 Comentari lingüístic i literari de textos 6 Obligatori Veure fitxa
35515 Espanyol col·loquial 6 Obligatori Veure fitxa
35521 Historiografia lingüística de l'espanyol 6 Obligatori Veure fitxa
35528 La novel·la espanyola del segle XIX 6 Obligatori Veure fitxa
35526 Teatre clàssic a Espanya: del text a l'escena 6 Obligatori Veure fitxa
35544 Treball fi de grau en Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 18 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35518 L'espanyol i les llengües del món hispànic 6 Optatiu Veure fitxa
35517 Espanyol d'Amèrica 6 Optatiu Veure fitxa
35537 Espanyol per a estrangers 6 Optatiu Veure fitxa
35538 Expressió oral i escrita en l'espanyol acadèmic i professional 6 Optatiu Veure fitxa
35529 Fi de segle, noucentisme i avantguardes en la literatura espanyola 6 Optatiu Veure fitxa
35736 Llengua portuguesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35772 Llengua portuguesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35773 Llengua portuguesa 3 6 Optatiu Veure fitxa
35774 Llengua portuguesa 4 6 Optatiu Veure fitxa
36593 Literatura espanyola per a estrangers 6 Optatiu Veure fitxa
35532 Literatura hispanoamericana: de la colònia a les nacions 6 Optatiu Veure fitxa
35775 Literatura i cultura en llengua portuguesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35776 Literatura i cultura en llengua portuguesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35791 Literatura (2a llengua): portuguesa 6 Optatiu Veure fitxa
35541 Pràctiques externes 6 Optatiu Veure fitxa
35540 Pràctiques literàries en l'era de la informació 6 Optatiu Veure fitxa
35534 Teatre i societat en els contextos iberoamericans 6 Optatiu Veure fitxa
35535 Teoria i pràctica del teatre 6 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.