Logo de la Universitat de València Logo Departament de Filologia Espanyola Logo del portal

Foto Nom i cognoms Adreça + info Biografia
AGUILAR RUIZ, MANUEL JOSE

AGUILAR RUIZ, MANUEL JOSE

PDI-Associat/Da Universitari/A

Departamento de Filología Española Facultad de Filología, Traducción y Comunicación Universitat de València Av. Blasco Ibáñez, núm. 32, 3.º, despacho 13, buzón núm. 126. Teléfono: 96 386 41 00 ext. 51072

96 386 41 00 (D)

manuel.j.aguilar@uv.es

Biografia
 

- Doctorado en Estudios Hispánicos Avanzados, Universidad de Valencia (2021)

Tesis: "Los neologismos fraseológicos como palabras idiomáticas en locuciones en español: morfología y clasificación".

Directora: M.ª Virginia González García

- Máster de Lexicografía Hispánica, Real Academia Española/Universidad de León (2015)

TFM: "Las palabras idiomáticas en la fraseología española: elaboración de un inventario a partir de su tratamiento lexicográfico en el DRAE y el DEA".

Director: Mario García-Page Sánchez

- Diploma de Posgrado en Metodología y Didáctica del Español como Lengua Extranjera, Universidad de Valencia (2014)

- Posgrado: Certificado de Especialización en Edición de Textos Medievales, Universidad de Valencia (2012)

- Máster de Estudios Hispánicos Avanzados, Universidad de Valencia (2010)

TFM: "El componente léxico 'mar' en las unidades fraseológicas en castellano".

Directora: M.ª Teresa Echenique Elizondo

- Licenciatura en Filología Clásica, Universidad de Granada (2005)

 

Miembro del comité editorial de Phrasis. Rivista di studi fraseologici e paremiologici de la Associazione Italiana di Fraseologia e Paremiologia Phrasis (desde 2016) y FRASEOLEX (Revista Internacional de Fraseología y Lexicología) (desde 2022)

Comité evaluador de las revistas Sintagma, Revista de Lingüística, RILEX. Revista sobre investigaciones léxicas, Foro de Profesores de E/LE, International Journal of Language and LinguisticsNormas. Revista de Estudios Lingüísticos Hispánicos, Revista de Lenguas para fines específicos y Revista Española de Lingüística Aplicada/Spanish Journal of Applied Linguistics

Coordinador del equipo de español de la revista Euroamerican Journal of Applied Linguistics and Languages, Texas A&M University-Commerce, EE. UU. (2014-2018)

Codificador del banco de datos Corpus del español del siglo XXI (CORPES) de la Real Academia Española (RAE) a través del equipo de la Universitat de València (desde 2011)

Colaborador en la redacción del Diccionario histórico de la lengua española (DHLE) de la Real Academia Española (RAE) (desde 2022)

Colaborador del proyecto de I+D+i PID2020-117659GB-100 Tesoro Lexicográfico del Español en América (TLEAM) del Ministerio de Ciencia e Innovación (desde 2021)

ALBELDA MARCO, MARTA

ALBELDA MARCO, MARTA

PDI-Catedratic/a d'Universitat

Departamento de Filología Española Despacho 27 Universitat de València Av. Blasco Ibáñez, 32 Valencia, 46010

(9638) 64692

marta.albelda@uv.es

Biografia
 

Marta Albelda Marco és Catedràtica en la Universitat de València. Forma part del grup d'investigació Val.Es.Co. (València Espanyol Col·loquial, vwww.valesco.es), dedicat a l'anàlisi de la llengua oral col·loquial. Ha dirigit diversos projectes sobre l'atenuació pragmática en l'espanyol parlat d'Espanya i Amèrica, i coordina, amb María Estellés, el Corpus Ameresco   (www.esvaratenuacion.es). En l'actualitat codirigix el projecte d'investigació ESPRINT, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació (ref. PID2020-114805GB-100, Estrategias pragmatico-retòriques en la interacció conversacional conflictiva entre íntims i conoguts: intensificació, atenuació i gestió interaccional);. Les seues principals línies d'investigació són la pragmàtica de la llengua oral, la lingüística de corpus i amb corpus, les categories pragmàtiques de l'atenuació i de la intensificació i l'evidencialidad. Les seues publicacions científiques poden consultar-se en www.esvaratenuacion.es i www.uv.academia.edu/MartaAlbelda.

ALEZA IZQUIERDO, M MILAGROS

ALEZA IZQUIERDO, M MILAGROS

PDI-Catedratic/a d'Universitat

aleza@uv.es https://www.uv.es/aleza/

(9639) 83240

milagros.aleza@uv.es

Biografia
 
BRIZ GOMEZ, EMILIO ANTONIO

BRIZ GOMEZ, EMILIO ANTONIO

PDI-Catedratic/a d'Universitat

emilio.a.briz@uv.es

(9638) 64076

emilio.a.briz@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

CABEDO NEBOT, ADRIAN

CABEDO NEBOT, ADRIAN

PDI-Titular d'Universitat

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, Avda. Blasco Ibáñez, 32. 46010 VALENCIA Despecho nº. 25, tercera planta.

64884

adrian.cabedo@uv.es

ESTELLES ARGUEDAS, MARIA

ESTELLES ARGUEDAS, MARIA

PDI-Titular d'Universitat

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Avda. Blasco Ibáñez, 32. 46010 VALENCIA Despecho nº. 25

(9638) 64884

maria.estelles@uv.es

GARCIA VALLE, ADELA

GARCIA VALLE, ADELA

PDI-Titular d'Universitat

Universitat de València. Facultat de Filología, Traducció i Comunicació. Avda. Blasco Ibáñez, 32 46010 Valencia Despacho n.º 15 (tercer piso)

(9638) 64690

adela.garcia@uv.es

Biografia
 

Adela García Valle, llicenciada i doctora en Filologia Hispànica, és professora titular de Llengua Espanyola en el Departament de Filologia Espanyola de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València i membre del grup de recerca HISLEDIA de la UV (Història i Historiografia de la Llengua Castellana en la seua Diacronia GIUV2013-080). La seua activitat docent s'ha centrat en assignatures relacionades amb la història de la llengua ("Comentari Filològic" i "Diacronia de la llengua espanyola"), i amb l'ús correcte de l'espanyol ("Norma i ús correcte de l'espanyol"). La seua activitat investigadora inclou la seua participació en deu Projectes de Recerca de caràcter nacional i internacional i més de setanta publicacions. Els Projectes de Recerca han estat els següents: "Protohistòria de la llengua espanyola" (1989-1992); "Atles toponímic valencià" (1994-1995); "DILE. Espanyol comercial. Autoaprenentatge de l'espanyol amb tecnologia multimèdia i reconeixement automàtic de la parla en versió CD-ROM i Internet" (1996-1997); "L'obra de Rafael Lapesa: Fonaments i consolidació de la sintaxi històrica de l'espanyol" (1998); "Diacronia fraseològica de l'espanyol" (2002-2205); "Història, codificació i fixesa de les locucions adverbials en un segment temporal de l'espanyol (1492-1596)" (2005-2008); "SAIL: Promote Language Learning Through Sport; Raising Awareness and Information about benefits of language learning” (2005-2007); "HISPROCAST" (2009-2011); "FRASLEDIA" (2014-2017) i "HISLEcDIAc" (2018-2020), un dels resultats del qual ha estat la publicació del Diccionari històric fraseològic de l'espanyol. Tasca lexicogràfica del segle XXI. Combinacions de caràcter *locucional prepositiu i adverbial. Mostra arquetípica (Peter *Lang, 2021). Entre les publicacions destaquen tres llibres: La variació nominal en els orígens de l'espanyol (CSIC, 1998), El notariat hispànic medieval (Universitat de València, 1999) i Comentari de textos hispànics: anàlisi del comentari filològic (Tirant humanidades, 2109), a més d'articles en revistes indexades, capítols de llibres, comunicacions i ponències per invitació. Les seues línies de recerca principals són la història de la llengua espanyola (fonètica i fonologia històriques, llengua jurídica medieval i fraseologia històrica), els estudis de l'espanyol en contacte amb altres llengües en els seus aspectes diacrònics i l'espanyol com a llengua estrangera.  Entre les seues publicacions més recents destaquen: “Locucions prepositives i adverbials en els seus inicis en documentació notarial medieval” (RHLE, en premsa); “Fraseologia jurídica medieval: I. Les fórmules llatines” (Vox Romanica, 2021); “Fraseologia jurídica medieval: II. Les fórmules en romanç” (Octaedro, 2021); “La fraseologia en el procés de traducció del llatí al romanç en el segle XIII: els fonaments de les locucions adverbials en la documentació notarial” (Tirant humanitats, 2020); "Una altra vegada sobre el document de infeudació del castell de Alcozar a partir d'una nova proposta d'interpretació" en Estudis lingüístics en homenatge a Emilio Ridruejo (Universitat de València, 2019); “Per a la diacronia de les locucions prepositives de finalitat en l'àmbit lingüístic peninsular a partir de les cròniques alfonsíes i les seues traduccions al gallec i al portuguès”, en Com es fan les unitats fraseològiques: continuïtat i renovació en la diacronia de l'espai castellà (Peter Lang, 2018); “Entorn del sistema locucional de l'espanyol en la seua diacronia: l'estructura amb nucli nominal en el II tom de la Primera Crònica General (Estoria de Espanna) d'Alfons X” (Vox Romanica, 2017); “L'expressió de la causa a través de les combinacions locucionals prepositives medievals en les cròniques alfonsíes i en les seues traduccions al gallec i al portuguès” (amb A. Ricós Vidal), en La fraseologia a través de la història de la llengua espanyola i la seva historiografia (Tirant lo Blanch, 2017); “Combinacions locucionals prepositives en el Tom II de la Primera Crònica General d'Alfons X (Estoria de Espanna)” en Fraseologia espanyola: Diacronia i codificació (Annex 104 de la Revista de Filologia Espanyola, 2016); “Oralitat i tradicions discursives en la documentació antiga (per una revisió de les tradicions discursives a partir de la llengua oral en els escrits notarials)”, en Temes, problemes i mètodes per a l'edició i l'estudi de documents hispànics antics (Tirant humanitats, 2015); “Locucions adverbials d'àmbit jurídic: dels furs medievals a la seua consolidació en la llengua” (Revista de Filologia Espanyola-CSIC, 2010); “Les fórmules jurídiques medievals. Un acostament preliminar des de la documentació notarial de Navarra” (Anuari d'Història del Dret Espanyol, 2004), etc. També ha estat avaluadora externa en qualitat d'especialista en revistes de recerca com Dicenda. Quaderns de Filologia Hispànica (Madrid, 2015); Omázein (Santiago de Xile, 2015); Études romanes de Brno (República Txeca, 2020); Quaderns de Filologia de la Universitat de València. Estudis lingüístics (València, 2020); Revista d'Història de la Llengua Espanyola (2021); RFULL. Revista de Filologia de la Universitat de la Llacuna (2022) i Estudis Romànics de la Universitat de Múrcia (2022). Ha compaginat la docència i la recerca amb la gestió acadèmica com a coordinadora de mobilitat de titulació del Grau en Estudis Hispànics, adjunta (2015-2018) i titular (2018-2021). Ha estat tutora en el programa “Entreiguals” de mentoría d'estudiants –modalitat "estudiants Incoming"- (2015-2021). També ha estat coordinadora i tutora de les pràctiques externes en empreses del màster de “Estudis Hispànics avançats” (2012-2021) i tutora d'aquestes pràctiques en el Grau en “Estudis Hispànics” (2012-2021) i en la Llicenciatura de “Filologia Hispànica” (2006-2014). Així mateix, és actualment coordinadora dels cursos de UGA (University of Georgia, USA) a la Universitat de València des de 2015 i ha estat membre de diverses comissions en la FFTiC, de contractació per a places de professor associat d'Universitat, (2001-2002, 2010-2013), de la CAT de “Estudis Anglesos” (2015-2017), de la de “Revisió de Qualificació de la FFTiC” (2018-2021) i de la “Comissió Acadèmica del Màster d'Estudis Hispànics Avançats” del *Departament. de Filologia Espanyola de la FFTiC (des de 2019).

GIMENEZ FOLQUES, DAVID

GIMENEZ FOLQUES, DAVID

PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs

Despacho n.º 26 del Departamento de Filología Española

(9638) 64929

david.gimenez-folques@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

GONZALEZ GARCIA, VIRGINIA

GONZALEZ GARCIA, VIRGINIA

PDI-Contractat/Da Doctor/A
Responsables de Gestio Academica
Coordinador/a Titulacio de Grau
Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

HIDALGO NAVARRO, ANTONIO

HIDALGO NAVARRO, ANTONIO

PDI-Catedratic/a d'Universitat
Secretari/a de Departament

Dpto de Filología Española Despacho nº 28 Facultad de Filología, Traducción y Comunicación

(9638) 64943

antonio.hidalgo@uv.es

Biografia
 

Catedràtic de Llengua Espanyola en el Departament de Filologia Espanyola de la Universitat de València, doctor en Filologia Hispànica des de 1996 i premi Extraordinari de Doctorat en 1997. He desenvolupat tasques d'investigació en l'àmbit de l'estudi general del registre col·loquial com a membre fundador del grup d'investigació Val.es.co. (València, Español Col·loquial) i he dedicat gran part de la meua tasca a l'anàlisi de les funcions de l'entonació en la llengua parlada, àmbit en què he publicat treballs de referència com L'Entonació col·loquial. Funció *Demarcativa i Unitats de Parla, 1997, Universitat de València; Comentari Fònic de Textos col·loquials, 2002, Arc-Llibres; Aspectes de l'entonació espanyola: vells i nous enfocaments, 2006, Arc Llibres; L'estudi de la prosòdia a Espanya en el S. XXI: perspectives i àmbits (ed.) 2011, Universitat de València; en col·laboració amb Adrián Cabedo: L'ensenyament de l'entonació a l'aula de E/LI. 2012, Arc Llibres; en col·laboració amb Mercedes Quilis La veu del llenguatge: fonètica i fonologia de l'espanyol, 2012, *Tirant Humanitats. He publicat també nombrosos articles científics relacionats amb les meues àrees d'investigació en revistes nacionals i internacionals de prestigi com *Oralia, Verba, *Moenia, *Journal *of *Politeness *Research, *Faits de *Langues, Lingüística Espanyola Actual, Español Actual, Butlletí de Filologia de la Universitat de Xile, Revista de Lingüística Teòrica i Aplicada, Revista de *Llengua i *Dret, Estudis Filològics, *Quaderns de *Filologia, *Anuari de *Filologia, Pragmàtica sociocultural, etc.

He dirigit com a IP el projecte d'investigació *Fonocortesía (Ministeri de Ciència i Innovació: 2010-2013) i he participat en nombrosos projectes d'investigació coherents amb les meues línies de treball: dos projectes d'anàlisi general de l'espanyol col·loquial, especialitzant la meua participació en l'estudi dels recursos prosòdic-*entonativos. El tercer i quart projectes en què he participat es refereixen a l'estudi de les partícules o marcadors del discurs; tals projectes han derivat en la creació d'un diccionari electrònic d'accés gratuït situat en l'adreça http://dpde.es/. En un cinqué projecte he desenvolupat labors de control i d'ensinistrament de becaris, en relació amb la transcripció i digitalització de corpus orals. He participat a més en el Projecte de Modernització del Llenguatge Jurídic l'informe final del qual va ser presentat al setembre de 2011 davant el Consell de Ministres, com a membre de l'equip coordinat pel Dr. Antonio Briz de la *Univ. de València: (https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/pa_webapp_sgntj_npaj/descarga/informe%20de%20la%20Comissió%20de%20Modernització%20de el%20Llenguatge%20Jurídic.pdf?*idFile=9267a586-1b77-478b-b094-c44052*cb3156), i he sigut investigador col·laborador en els projectes estatals del Ministeri d'Economia i Competitivitat És.*Var.Atenuació, de la Universitat de València i Anàlisi melòdica de la parla i models didàctics, de la Universitat de Barcelona. Actualment participe en els projectes Unitats Discursives per a una *Descripcion Sistemàtica dels Marcadors del Discurs en *Españ*ol de la Universitat de València i *EHSEE-*FONOEMOCION (La parla amb significat emocional i expressiu: anàlisi *fonopragmático i aplicacions).

La meua capacitat investigadora ha revertit en la creació de l'empresa de serveis lingüístics, *Tecnolingüística S.L., sorgida com *spin-*off, sota l'auspici de la Universitat de València.

He visitat com a professor convidat diferents universitats espanyoles i estrangeres en el marc de diversos programes de mobilitat de professorat universitari o per expressa invitació, entre les quals figuren la Universitat de Gant, la Universitat de Rússia de l'Amistat dels Pobles (*URAP) de Moscou, la Universitat d'Estocolm, la Universitat de *Trier (Alemanya), la Universitat de *Barranquilla (Colòmbia), la Universitat de Concepción (Xile), la Universitat d'Alacant, la Universitat de Sevilla, la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat d’*Estiu de Gandia (València), la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Santander, Universitat de *Heldelberg (Alemanya), Universitat de Navarra, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat d'Extremadura, Universitat de La Corunya, Universitat Autònoma de Madrid, Universitat Autònoma de Barcelona, etc. i he impartit conferències en el marc d'institucions públiques i privades, universitats o organismes diversos com l'Associació *Belgo-iberoamericana d'Anvers a Bèlgica, la Universitat de València, la *URAP (Universitat de Rússia de l'Amistat dels Pobles) de Moscou, la Universitat de San José de Costa Rica, l'Institut Universitari Menéndez Pidal de la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat de Heidelberg (Alemanya), la Universitat de Castelló, la *Provinciale *Hogeshool *voor *Vertalers en *Tolken de Gant, la Universitat de La Corunya, la Fundació Ducs de Soria, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat d'Extremadura, etc.

Des de la meua incorporació a la Universitat de València en 1993 he complementat la meua labor docent i investigadora amb activitats de gestió diverses: membre de comissions de contractació de professorat universitari en diversos períodes, Director del Màster d'Estudis Hispànics de la *Univ. de València (curs 2006/2007), Secretari del *Dpto de Filologia Espanyola de la *Univ. de València (octubre de 2007 a novembre de 2010), Coordinador i President de la *CAT del Grau d'Estudis Hispànics de la Universitat de València (novembre de 2010 a novembre de 2013) i Director del *Dpto de Filologia Espanyola (novembre de 2013 a novembre de 2016 i setembre de 2019 a setembre de 2022).

He participat, en fi, en l'organització de nombrosos activitats d'I+D+I tals com congressos nacionals i internacionals celebrats en la meua universitat o en altres institucions, exercint en molts d'ells com a Secretari o President.

KOTWICA, DOROTA MARIA

KOTWICA, DOROTA MARIA

PDI-Ajudant Doctor/A
Biografia
 

Dorota Kotwica és professora ajudant doctora a la Universitat de València. Forma part del grup d'investigació Val.Es.Co. (València Español Col·loquial) i participa en el projecte d'investigació ESPRINT ("Estrategias pragmático-retóricas en la interacción conversacional conflictiva entre íntimos y conocidos: intensificación, atenuación y gestión interaccional").

Les seues principals línies d'investigació són la pragmàtica, l'anàlisi del discurs, les categories pragmàtiques de l'atenuació, la intensificació, l'evidencialidad i l'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera. Les seues publicacions poden consultar-se en la pàgina electrònica https://uv.academia.edu/dorotakotwica.

LLOPIS CARDONA, ANA BELEN

LLOPIS CARDONA, ANA BELEN

PDI-Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial

Facultat de Filologia, Comunicació i Traducció Av. Blasco Ibáñez, 25, 3.ª planta, despacho n.º 13 Valencia 46010

(9638) 64075

ana.b.llopis@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

MARTINEZ ALCALDE, M.JOSE

MARTINEZ ALCALDE, M.JOSE

PDI-Catedratic/a d'Universitat

Departamento de Filología Española Despacho 24

(9638) 64038

maria.mtnez-alcalde@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

MONTAÑEZ MESAS, MARTA PILAR

MONTAÑEZ MESAS, MARTA PILAR

PDI-Ajudant Doctor/A
Coordinador/a Curs

Marta Pilar Montañez Mesas Departamento de Filología Española 3er piso. Despacho 22 96 3983308 Marta.Montanez@uv.es

83308

marta.montanez@uv.es

Biografia
 

Marta Pilar Montañez Mesas és Doctora en Filología Hispánica per la Universitat de València, amb la tesi Marcadores discursivos conversacionales y posición final. Hacia una caracterización discursiva de sus funciones en unidades del habla, dirigida per D. Antonio Briz Gómez, amb què va rebre el Premi Extraordinari de Doctorat.

 

Actualment, és Professora Ajudant Doctora en el Departament de Filologia Espanyola de la Universitat de València. Prèviament, ha compatibilitzat la seua tasca docent i investigadora a la UV com a professora associada amb la docència de Llengua Castellana i Literatura en Ensenyament Secundari i Batxillerat, on és Funcionària de Carrera (Generalitat Valenciana, des de 2016, ara en excedència).

En la seua trajectòria investigadora, ha format part de diversos Projectes d’Investigació:

-Nuevas aportaciones al Diccionario de partículas del español, dirigit per D. Antonio Briz Gómez, del qual va ser Becària d’Investigació Predoctoral (amb una beca “V Segles” y la FPU del MEC a TC, 2006-2009.

- Estudio etnolingüístico y lexicográfico de la cultura del cuerpo en la sociedad actual” (BFF2003-01374), dirigit per J. A. Díaz Rojo, del CSIC (Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación “López Piñero”, Departamento de Historia de la Medicina, Facultad de Medicina y Odontología, Universitat de València), del qual va ser Becària d’Inici a la Investigació (CSIC) a TC, 2005.

- Transcripción y digitalización del corpus Val.Es.Co. (GV2007-160), finançat per la Conselleria d’Indústria, a càrrec de D. Salvador Pons Bordería, 2007.

-Fonocortesía: el componente fónico en la expresión de la cortesía y descortesía verbales en español coloquial, del Ministerio de Ciencia e Innovación (Ref. FFI12009-07034), dirigit por el Dr. D. Antonio Hidalgo Navarro, 2009.

- Proyecto de Modernización del lenguaje jurídico (grupo de control: Valencia), dirigit conjuntament per la RAE, el Ministerio de Justicia y la Universitat de València, 2010.

- Actualment, Aportaciones para una caracterización diacrónica del siglo XX (Ref. PID2021-125222NB-I00), del Ministerio de Ciencia e Innovación, 2022, dirigit per D. Salvador Pons Bordería.

 

Des de 2005 es membre del grup de recerca Val.Es.Co. de la Universitat de València, dedicat a l’estudi del registre col·loquial, les varietats diafàsiques de l’espanyol i l’oralitat. Les seues línies d’investigació són l’anàlisi del discurs, especialment, els marcadors del discurs i la posició discursiva, els gèneres orals i la sintaxi col·loquial.

És autora de diversos articles d’investigació i ressenyes relacionats amb la seua investigació principal, però també compta amb d’altes publicacions sobre Espanyol com a llengua estrangera i sobre llenguatge i comunicació no sexista.

 

 

NAVARRO CARRASCOSA, CARLES

NAVARRO CARRASCOSA, CARLES

PDI-Associat/Da Universitari/A

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, piso 3, despacho 13.

carles.navarro@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià

PONS BORDERIA, SALVADOR

PONS BORDERIA, SALVADOR

PDI-Catedratic/a d'Universitat

Avda. de Blasco Ibáñez, 32 46010 Valencia Despacho 16 salvador.pons@uv.es Horario de atención: mi. 10-13 h.

(9639) 83269

salvador.pons@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

QUILIS MERIN, MERCEDES

QUILIS MERIN, MERCEDES

PDI-Titular d'Universitat

Coordinadora del Programa de Doctorado en Estudios Hispánicos Avanzado Avda. Blasco Ibáñez, 32 Despacho 16 Facultad de Filología, Traducción y Comunicación Avd. Blasco Ibáñez 32. Valencia 46010 mercedes.quilis@uv.es

(9639) 83269

mercedes.quilis@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

RICOS VIDAL, AMPARO

RICOS VIDAL, AMPARO

PDI-Titular d'Universitat
Dega/Degana / Director/a Ets

Departamento de Filología Española Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Avda. Blasco Ibáñez, 32. 46010 València

(9638) 64691

amparo.ricos@uv.es

Biografia
 

Professora Titular en Llengua Espanyola en el Departament de Filologia Espanyola de la Facultat de Filològia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València. És llicenciada i doctora en Filològia Hispànica. A més, va obtindre la llicenciatura en Filologia Anglogermànica per la UV i en Filologia Portuguesa per la UB (amb premi extraordinari).

Ha impartit docència en les àrees de Filologia Portuguesa i de Llengua Espanyola, en la que va ser responsable d'assignatures relacionades amb la gramàtica històrica, el comentari lingüístic de textos i l'ús correcte de l'espanyol. En l'actualitat, la seua docència se centra en l'ensenyança-aprenentatge de l'espanyol com a llengua estrangera, tant en el grau com en el màster.

Forma part del grup de recerca de la UV HISLEDIA (Història i Historiografia de la Llengua Castellana en la seua Diacronia) i ha participat en diversos projectes competitius. Les seues línies d'investigació se centren fonamentalment en els estudis diacrònics de l'espanyol en contrast amb altres modalitats (portugués i català) : sintaxi i pragmàtica històriques, fraseologia històrica, fonètica i fonologia. Actualment, participa en el Projecte de Recerca HISLECDIAC (Història i historiografia de la llengua castellana en la seua diacronia contrastiva) finançat pel Programa estatal de foment de la investigació científica i tècnica d'excel·lència del Ministeri d'Economia i Competitivitat (Subprograma de generació del coneixement) amb referència FFI2017- 83688-P i dirigit per les professores M.ª Teresa Echenique i M.ª José Martínez.

Entre les seues publicacions mès recents destaquen: “Para la historia románica de cabo: Combinaciones locucionales en el período postalfonsí”, en Cómo se hacen las unidades fraseológicas: continuidad y renovación en la diacronía del espacio castellano (2018, Peter Lang); “La expresión de la causa a través de las combinaciones locucionales prepositivas medievales en las crónicas alfonsíes y en sus traducciones al gallego y al portugués” (amb Adela García Valle), en La fraseología a través de la historia de la lengua española y su historiografía (2017, Tirant lo Blanch); “El origen de algunas locuciones prepositivas en gallego y portugués. Análisis de las crónicas medievales” , en Fraseología española: diacronía y codificación. (2016, Madrid, CSIC); “De injurias y blasfemias: insultos y otros actos descorteses en los procesos inquisitoriales de los siglos XVI y XVII”, en Los poderes de la palabra. El improperio en la cultura hispánica del Siglo de Oro (2013, Peter Lang); “Contraste con otras modalidades hispánicas: castellano y portugués en el siglo XVI”, en Historia de la pronunciación de la lengua castellana (2013, Peter Lang).

Compagina la docència i la investigació amb la gestió acadèmica en la Facultat de Filològia, Traducció i Comunicació. De 2012 al 2018 va ser vicedegana d'Ordenació Acadèmica i Qualitat i des de març del 2018, ostenta el càrrec de degana. Codirigió el Màster en Investigació en Llengües i Literatures des d'abril de 2014 fins a novembre de 2018. És membre electe de la Junta de Facultat des de 2012 i del Claustre des de 2013.

ROSELLO VERDEGUER, JORGE

ROSELLO VERDEGUER, JORGE

PDI-Associat/Da Universitari/A

Jorge Roselló Verdeguer Departamento de Filología Española Facultad de Filología, Traducción y Comunicación Universitat de València Av. Blasco Ibáñez, núm. 32, 3.º, despacho 13 96 386 41 00 ext.51072

jorge.rosello@uv.es

SANMARTIN SAEZ, JULIA

SANMARTIN SAEZ, JULIA

PDI-Titular d'Universitat

Avda. Blasco Ibáñez, 32 (Valencia 46010) Despacho 023

(9638) 64946

julia.sanmartin@uv.es

Biografia
 

[Biografia, versió en valencià]

TORMO SOLER, ANA MARIA

TORMO SOLER, ANA MARIA

PDI-Associat/Da Universitari/A
VICENTE LLAVATA, SANTIAGO

VICENTE LLAVATA, SANTIAGO

PDI-Titular d'Universitat
Especialista Pau

Dpto. de Filología Española Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Universitat de València Despacho 22 (3ª planta) Avda. Blasco Ibáñez, 32 46010 Valencia Teléfono: (96)1625523

25523

santiago.vicente@uv.es

Biografia
 

Santiago Vicente Llavata és Professor Titular d'Universitat en el Departament de Filologia Espanyola de la Universitat de València. És llicenciat en Filologia Hispànica i en Filologia Catalana per la Universitat de València, i doctor en Filologia Hispànica (2010) per la mateixa Universitat amb la tesis Estudio histórico de la fraseología en la obra literaria de don Íñigo López de Mendoza, dirigida per la Dra. M.ª Teresa Echenique Elizondo. Fou adjudicatari en tres edicions consecutives (2004, 2005 i 2006) d'una beca de lexicografia, terminologia i toponomàstica en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. A part d'aquesta formació filològica, s'ha especialitzat en el camp de la didàctica de la llengua i la literatura amb la realització d'un Màster Universitari d'Investigació en Didàctica de la Llengua i la Literatura per la Universitat de Barcelona.

Anteriorment a la seua activitat professional actual, va accedir per oposició en 2007 (funcionari de carrera [BOE 10.11.2008]) al Cos de Professors d'Ensenyament Secundari i Batxillerat en l'especialitat de Llengua castellana i Literatura, i va desplegar l'activitat docent en diferents centres educatius de Mallorca i València. De forma simultània a la seua labor en l'ensenyament secundari, va treballar com a professor associat en el Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina de la Universitat de les Illes Balears (2010-2011), així com en els departaments de Filologia Espanyola (2011-2012, 2012-2013, 2016-2017 i 2017-2018) i de Didàctica de la Llengua i la Literatura (2014-2015 i 2015-2016) de la Universitat de València. Des del curs 2019-2020 participa en un grup consolidat d'innovació docent de caràcter interdisciplinar Ampliant diversitats a través de GRUPal, desenvolupat a la Universitat de València.

Forma part del grupo de investigación UV HISLEDIA (Historia e historiografía de la lengua castellana en su diacronía [GIUV2013-080]), dirigit des de la seua fundació per la Dra. M.ª Teresa Echenique Elizondo, i actualment, dirigit per la Dra. María José Martínez Alcalde, en el marc del qual ha participat en diversos projectes d'investigació competitius (vegeu, mes avall, l'apartat referit a projectes). Un dels resultats científics més rellevants del grup HISLEDIA és l'elaboració de l'obra lexicogràfica DHISFRAES. Diccionario histórico-fraseológico del español. Tarea lexicográfica del siglo XXI. Combinaciones de carácter locucional prepositivo y adverbial. MUESTRA ARQUETÍPICA (Peter Lang, 2021). En el marc d'aquest grup científic, ha participat en multitud de congressos i foros acadèmics d'àmbito nacional i internacional (Espanya, Alemanya, França, Israel, Perú, Itàlia, Portugal, etc.), tant mitjançant comunicacions orals com a través de ponències per invitació. Ha format part també del Comité Organitzador de diferents iniciatives científiques (jornades i congressos) promoguts pel grup HISLEDIA, com el recent XIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística, celebrat a València l'abril de 2022. Ha realitzat estades docents i d'investigació en Hogeschool Van Utrecht (Holanda, 2001), en la Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Italia, 2019) i en Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (Italia, 2019).

És autor únic de la monografia Estudio de las locuciones en la obra literaria de don Íñigo López de Mendoza (marqués de Santillana). Hacia una fraseología histórica del español (Universitat de València, 2011), i coautor, junt amb Francisco P. Pla Colomer, del llibre La materia de Troya en la Edad Media hispánica. Historia textual y codificación fraseológica (Iberoamericana/Vervuert, 2020). A més, va participar com a redactor en l'elaboració del Diccionari de sinònims, antònims i idees afins (Edicions Bromera, 2007). La seua producció científica es completa amb la publicació d'articles i ressenyes en diferents revistes d'alt impacte (Revista de Filología Románica, Revista de Literatura Medieval, Vox Romanica, Nueva Revista de Filología Hispánica, Zeitschrift für Romanische Philologie, Verba: Anuario galego de Filoloxía, Romanische Forschungen, Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación o Anuario de Estudios Filológicos, entre d'altres), així com de capítols de llibre en editorials d'excel·lència (Cilengua, CSIC, Tirant Lo Blanch, Peter Lang, etc.). Manté també una activitat regular com a avaluador extern en diferents revistes científiques d'Espanya, Xile, Mèxic, Costa-Rica i Polònia.

Les seues línies nuclears d'investigació són:

  • La història de la llengua espanyola en contacte amb les altres llengües i modalidats lingüístiques peninsulars (amb una incidència especial en els dominis de loccità, català i aragonés).
  • La fraseologia i fraseografia històriques.
  • La paremiologia i paremiografia històriques.
  • La lexicologia i la lexicografia històriques.
  • L'estudi filològic integral de l'obra de don Íñigo López de Mendoza (marqués de Santillana) en el marc ampli de la literatura medieval hispànica.

Quant a la gestió universitària, ha estat coordinador de la Unitat Docent de Llengua Espanyola, així com coordinador de primer curs del Grau en Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seus Literatures durant tres cursos consecutius (2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022). Actualment és especialista de la matèria de Castellà: llengua i literatura II per a les proves de l'EVAU, així com responsable de matèria de Castellà per a les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys.

VILLALBA IBAÑEZ, CRISTINA

VILLALBA IBAÑEZ, CRISTINA

PDI-Ajudant Doctor/A
Coordinador/a de Mobilitat
Biografia
 

Cristina Villalba Ibáñez és llicenciada en Filologia Hispànica i doctora en Llengua Espanyola per la Universitat de València. La seua tesi doctoral, Actividades de imagen, atenuación e impersonalidad en los juicios orales, va ser guardonada amb el Premi Extraordinari de Doctorat.

En l'actualitat treballa com a professora ajudant doctora a la Universitat de València, on imparteix assignatures de grau i màster vinculades al Departament de Filologia Espanyola. Prèviament, ha treballat com a professora associada en el Grau en Mestre / -a en Educació Infantil i Primària de la Universitat Jaume I (UJI).

Ha realitzat diverses estades de caràcter investigador i docent a la Universitat de Boulder-Colorado (EUA), Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Alemanya) i Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Alemanya).

Forma part del grup de recerca Val.Es.Co., dedicat a l'estudi de la llengua oral i el registre col·loquial. Dins d'aquest marc, les seves línies d'investigació se centren en l'anàlisi del discurs, les categories pragmàtiques de l'atenuació i l'intensificació i l'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera.