Logo de la Universitat de València Logo Departament de Filologia Espanyola Logo del portal

Màster Universitari en Estudis Hispànics Avançats: Aplicacions i Investigació

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 12, Optatiu: 48.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44914 Treball de final de màster 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 48 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44901 Anàlisi del discurs d'especialitat 3 Optatiu Veure fitxa
44902 Anàlisi lingüística del discurs digital 3 Optatiu Veure fitxa
44903 Assessoria lingüística: correcció i peritatge lingüístics 6 Optatiu Veure fitxa
44915 Cànon i literatura contemporània 6 Optatiu Veure fitxa
44916 Crítica teatral i anàlisi dramatúrgica 3 Optatiu Veure fitxa
44904 Espanyol col·loquial: estudi avançat 3 Optatiu Veure fitxa
44905 Espanyol com a llengua estrangera: noves perspectives 6 Optatiu Veure fitxa
44917 Espectacle, teatre i parateatre medievals i la seua posada en escena contemporània 3 Optatiu Veure fitxa
44918 Estètica i ideologia de la literatura llatinoamericana actual 3 Optatiu Veure fitxa
44919 Estudis de gènere 3 Optatiu Veure fitxa
44906 Fraseologia històrica i xarxes diacròniques de l'espanyol 6 Optatiu Veure fitxa
44920 Humanitats Digitals 3 Optatiu Veure fitxa
44921 Il·lustrats i romàntics en acció: l'escriptura autobiogràfica 3 Optatiu Veure fitxa
44912 Instruments, tècniques i estratègies de comunicació en llengua i literatura espanyoles 6 Optatiu Veure fitxa
44922 L'edició de textos al segle XXI: l'univers del llibre 6 Optatiu Veure fitxa
44907 La llengua espanyola a Amèrica en els seus textos: estudi avançat 3 Optatiu Veure fitxa
44923 Literatura popular i literatura cortesana a l'edat mitjana i als segles d'or 6 Optatiu Veure fitxa
44911 Metodologia per a la investigació lingüística hispànica II: disseny de corpus i de treballs acadèmics 6 Optatiu Veure fitxa
44924 Metodologia per a la investigació literària i teatral hispànica I: l'escriptura de la memòria a Espanya i a Amèrica Llatina 6 Optatiu Veure fitxa
44925 Metodologia per a la investigació literària i teatral hispànica II: actor i pràctica escènica als segles d'or 6 Optatiu Veure fitxa
44910 Metodologia per a la investigació lingüística hispànica I: fonaments teòrics i usos de tècniques estadístiques 6 Optatiu Veure fitxa
44908 Paisatge lingüístic 3 Optatiu Veure fitxa
44913 Pràctiques externes: llengua 6 Optatiu Veure fitxa
44926 Pràctiques externes: literatura i teatre 6 Optatiu Veure fitxa
44909 Últimes tendències en pragmàtica 3 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.