Logo de la Universdad de Valencia Logo Departamento de Filosofía Logo del portal

Description of research activity:

Investigacions sobre la Teoria Crítica en ciències socials i humanitats. Es realitzan recerques i traduccions sobre autors relacionats amb l'Institut d'Investigació de la Universitat de Frankfurt, seu de l'anomenada Teoria Crítica en filosofia i sociologia, com ara: T. W. Adorno, W. Benjamin, J. Habermas, A. Honneth, S. Kracauer, etc., així com les seues fonts en la filosofia de Hegel i Marx. Aquestes recerques s'apliquen a àmbits filosòfics (estètica, filosofia del dret, història de la filosofia, teoria de les arts) i sociològics (anàlisi sociològica del discurs, discriminació, teoria sociològica).El grup de recerca col·labora amb les línies de doctorat de ciències socials sobre patologies socials, patologies de la raó i teoría social i sociològica.

 
Web:
 
Scientific-technical goals:
  • Reactualizar y difundir la Teoría Crítica y responder desde la fundamentación histórico-conceptual a problemas actuales.