Logo de la Universitat de València Logo Departament de Filosofia Logo del portal

Descripció de l'activitat investigadora:

Investigacions sobre la Teoria Crítica en ciències socials i humanitats. Es realitzan recerques i traduccions sobre autors relacionats amb l'Institut d'Investigació de la Universitat de Frankfurt, seu de l'anomenada Teoria Crítica en filosofia i sociologia, com ara: T. W. Adorno, W. Benjamin, J. Habermas, A. Honneth, S. Kracauer, etc., així com les seues fonts en la filosofia de Hegel i Marx. Aquestes recerques s'apliquen a àmbits filosòfics (estètica, filosofia del dret, història de la filosofia, teoria de les arts) i sociològics (anàlisi sociològica del discurs, discriminació, teoria sociològica).El grup de recerca col·labora amb les línies de doctorat de ciències socials sobre patologies socials, patologies de la raó i teoría social i sociològica.

 
Pàgina Web:
 
Objectius cientificotècnics:
  • Reactualizar y difundir la Teoría Crítica y responder desde la fundamentación histórico-conceptual a problemas actuales.