Logo de la Universitat de València Logo Departament de Química Analítica Logo del portal

Grau en Química

1r curs

Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34185 Laboratori de química I 6 Formació bàsica Veure fitxa
34186 Laboratori de química II 6 Formació bàsica Veure fitxa
34184 Química general II 6 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34231 Laboratori de química analítica I 6 Obligatori Veure fitxa
36450 Química Analítica I 6 Obligatori Veure fitxa
34229 Química analítica II 4,5 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34232 Laboratori de química analítica II 6 Obligatori Veure fitxa
34230 Química analítica III 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36472 Treball Fí de Grau en Química 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36458 Anàlisi Química Industrial 6 Optatiu Veure fitxa
36461 Qualitat i Prevenció de Riscos 6 Optatiu Veure fitxa
36457 Experimentació Avançada 6 Optatiu Veure fitxa
36459 Laboratori d'Anàlisi Instrumental Aplicada 6 Optatiu Veure fitxa
34212 Pràctiques en empresa 6 Optatiu Veure fitxa
36460 Química Analítica Ambiental 4,5 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.