Logo de la Universitat de València Logo Departament de Treball Social i Serveis Socials Logo del portal

Convocatòria d'eleccions d'estudiants al Consell de Departament

  • 12 de novembre de 2021
Image de la noticia

El Consell de Departament, en convocatòria a distància el dia 5 de novembre de 2021, d'acord amb l'article 240 dels Estatuts de la Universitat de València i els articles 6 i 7 del seu Reglament de Règim Intern, ha acordat per unanimitat convocar Eleccions de renovació dels representants d'estudiants al Consell de Departament per al pròxim 25 de novembre de 2021

Convocatòria electoral

Calendari electoral

Model de presentació de candidatura

Proclamació provisional de candidatures

Proclamació definitiva de candidatures

Resolució proclamació sense elecció