Logo de la Universdad de Valencia Logo Departamento de la Lengua y la Literatura Logo del portal

Línies d'investigació:

  • Estudis sobre diversitat i la seua vinculació al món educatiu. Estudis LGTBIQ i la seua vinculació al món educatiu, les teories Queer i Crip i les seues implicacions educatives, els canvis dels últims anys i les darreres investigacions sobre aquests temes en l'àmbit acadèmic internacional. Igualment s'interessa pels canvis que suposen les lleis d'igualtat i les seues conseqüències en l'escola, i per les idees i creences dels docents i els estudiants universitaris sobre la diversitat a l'aula.
  • La diversitat en els materials, els espais i les activitats d'aula: propostes didàctiques. Propostes vinculades a la presència de la diversitat a les aules dels diversos nivells educatius: materials d'aula, tractament dels espais, llibres de text i altres materials escolars en relació a la presència i el tractament de la diversitat afectivosexual i la identitat de gènere, del tractament del cos i dels cossos no normatius. Estudis sobre els referents (literaris, audiovisuals...) dels estudiants a l'hora de conéixer i entendre el món, i de la presència i el tractament de la diversitat en aquests contextos.
  • Interseccionalitats: la diversitat LGTBIQ i les altres diversitats. Investigació sobre les interseccionalitats entre la diversitat LGTBIQ i d'altes factors com ara la classe social, l'exclusió, el gènere, l'ètnia, la cultura, les migracions, la diversitat funcional. Aquest línia de treball aborda la complexitat dels cossos i les vides des de la perspectiva interseccional, això és, des de la idea que estem travessats per identitats diverses que ens configuren i ens defineixen, i des de la importància d'aquesta qüestió a l'hora d'abordar la diversitat en les aules.