Logo de la Universdad de Valencia Logo Departamento de Ingeniería Electrónica Logo del portal

IDAL té com a principal objectiu l'estudi i aplicació de mètodes intel·ligents d'anàlisis de dades per al reconeixement de patrons, amb aplicacions en problemes de predicció, classificació o determinació de tendències.. Els seus membres apliquen, a grans bases de dades, mètodes estadístics clàssics i tècniques d'aprenentatge automàtic: contrast d'hipòtesi, models lineals, selecció i extracció de característiques més rellevants, xarxes neuronals, algorismes de clustering, arbres de decisió, màquines de vectors suporte, models gràfics probabilístics, visualització per manifolds, lògica borrosa, aprenentatge reforçat, etc. La fi última de l'aplicació d'aquests mètodes és la generació de models matemàtics que permeten l'optimització de processos i recursos així com arribar a la presa de decisions òptimes. Un clar exemple del comentat és l'àrea de salut, on IDAL ha desenvolupat aplicacions d'ajuda a la decisió clínica basades en l'anàlisi de dades. Aquestes aplicacions permeten millorar la qualitat de vida del pacient (establint pautes d'actuació clínica òptimes) al mateix temps que redueixen costos en la despesa sanitària. Complementant aquest coneixement, el grup té una àmplia experiència en el processament de senyals (anàlisi espectral, filtrat digital, processament adaptatiu, etc.) pel seu treball de més de 10 anys en el processament de bioseñales (ECG i EEG principalment).Amb tot aquest background IDAL és capaç d'analitzar un ampli ventall de dades i senyals. Aquest fet queda confirmat pel gran nombre de contractes tant privats com a públics que ha desenvolupat en diferents àrees del coneixement. A més la major part dels treballs pràctics realitzats s'han reflectit en importants publicacions científiques amb alts paràmetres d'impacte i en un gran nombre de comunicacions a congressos internacionals dins de l'àrea d'anàlisi de dades. Entre les aplicacions desenvolupades, (fóra de l'àrea de salut ja comentades) es troben, entre unes altres, les següents: recomendadores web, models per a l'administració òptima d'incentius amb la finalitat de fidelizar clients, recomendadores de calçat basats en mesures, i altres treballs de consultoria d'anàlisi de dades. A més del seu vessant pràctic IDAL, desenvolupa nous algorismes d'anàlisis de dades millorant les prestacions dels existents. Aquest treball de recerca es reflecteix també en una àmplia difusió en forma de diferents publicacions en revistes d'impacte i congressos rellevants per a la comunitat científica de l'anàlisi de dades.

Grup IDAL