Logo de la Universdad de Valencia Logo Programa de Doctorado en Geografía e Historia del Mediterráneo desde la Prehistoria a la Edad Moderna Logo del portal

  • 17956La construcció d'identitats col.lectives en la Corona d'Aragó baixmedieval (segles XII-XVI)
  • 17850Tres llinatges per a la Casa de Quirra i Nules. conflictes i poder a València i Sardenya. Segles XVI-XVIII