University of Valencia logo Logo Doctoral Programme in Quantitative Finance and Economy Logo del portal

Mercat de treball

Els estudiants que aconsegueixen el títol de Doctor en el Programa de Banca i Finances Quantitatives, tenen oportunitats de treball en l'àmbit de l'investigació acadèmica i de l'ensenyament, i en el professional en institucions i corporacions financeres, tant públiques com a privades. Doctorands/Doctores del programa ocupen o han ocupat llocs en les següents entitats:

 • Bancaja (Valencia)
 • Banco de Valencia (Valencia)
 • Bank of Korea
 • Bankinter (Madrid)
 • BBVA (Bilbao, Madrid, Méjico)
 • Banco de Santander
 • Caja de Ahorros del Mediterráneo (Alicante)
 • Caja Laboral
 • BBK
 • Consulnor (Bilbao)
 • Itzarri
 • Consultora de Riesgos Financieros CRF (Madrid)
 • Deutsche Bank (Madrid)
 • InterMoney Titulización (Madrid)
 • InterMoney  Energía (Madrid)
 • KPMG Auditores
 • Management Solutions (Bilbao)
 • RWE (London)
 • Standard & Poors (London, Madrid)
 • Universidad Nacional de Colombia
 • Superintendencia Financiera de Colombia
 • Universidad de Alicante
 • Universidad Carlos III de Madrid
 • Universidad de Valencia
 • Universitat de les Illes Balears
 • Univertitat Oberta de Catalunya
 • Universitat de Barcelona
 • University of Keele (UK)
 • University of Manchester (UK)
 • Universidad del País Vasco
 • Federal Reserve Board (Washington)
 • SERFIEX
 • Banco de España