University of Valencia logo Logo Doctoral Programme in Human Rights, Democracy and International Law Logo del portal

Estar en possessió d'un títol de graduat o equivalent en Dret, Ciències Polítiques, Sociologia, Relacions Internacionals, Humanitats, Filosofia i d'un màster en àrees relacionades amb els Drets Humans.

Perfil d'ingrés addicional: Estar en possessió d'un títol de graduat i de màster, en qualsevol altra àrea acadèmica diferent de les anteriors, i acreditar activitat professional en el camp dels Drets Humans. 


Els/Les alumnes que hagen cursat el Màster de Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional o un altre dels màsters referits en el perfil d'ingrés recomanat, no hauran de cursar cap complement formatiu una vegada admesos, doncs s'entén que la formació metodològica i investigadora adquirida és suficient per a no requerir-los.