University of Valencia logo Logo del portal

  • Professor

Lectura tesi Carlos Nagore

  • May 29th, 2019

Amb data 27 de maig de 2019 ,va tindre lloc la lectura de tesi de Carlos Nagore García sota el títol “Tribalisme entre els afeccionats al futbol: antecedents i conseqüents”; dirigida pels doctors Joaquín Aldás Manzano i Rafael Currás Pérez. El tribunal compost per Enrique Bigné Alcanyís (Universitat de València), Leticia Santos Vijande(Universitat d'Oviedo) i Salvador del Barri García (Universitat de Granada) li va atorgar la qualificació d'Excel·lent.

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy