Logo UVLogo USDoctoral Programme in Psychology of Human Resources Logo del portal

Postal addresses:

At the Universitat de València

Institut Universitari d'Investigació de Psicologia dels Recursos Humans, del Desenvolupament Organizacional i de la Qualitat de Vida Laboral (IDOCAL)
Facultat de Psicologia
Universitat de València
Av. Blasco Ibáñez, 21
46010 València
Telf: 96 386 45 76
Fax: 96 386 46 68
E-mail: rrhhdoc@uv.es

 

At the University of Sevilla

Departament de Psicologia Social
Facultat de Psicologia
C/ Camilo José Cela s/n
41018 Sevilla
Telf: 954 55 77 06 (Lourdes Munduate Jaca - Sevilla)
E-mail: ngamero@us.es